Teknisk regelverk:Om

Revisjon per 29. okt. 2019 kl. 17:48 av Jcs (diskusjon | bidrag) (skiftet ut ensartede med standardiserte iht. møte i regelverksgruppen)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Bane NORs tekniske regelverk er en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbanetekniske fagområder. Teknisk regelverk skal derfor:

  • være Bane NORs samling av tilstrekkelige og nødvendige tekniske regler for bygging, prosjektering og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på det nasjonale jernbanenettet slik at den tilfredsstiller Bane NORs mål med hensyn på tilgjengelighet, sikkerhet, kostnadseffektivitet og kapasitet.
  • sikre harmoniserte tekniske løsninger ved prosjektering og bygging og et forsvarlig vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
  • forenkle prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på det nasjonale jernbanenettet ved å tilby standardiserte løsninger på problemstillinger som gjentatt oppstår, blant annet for å redusere diversifisering og suboptimalisering av anleggene og i stedet fremheve optimalisering på et overordnet nivå.

Regelverket fritar imidlertid ikke fra å gjennomføre vurdering av risiko for hvert enkelt anlegg, det vil si sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan opptre med tilhørende konsekvenser. Dette er hjemlet både i internkontrollforskriften, jernbaneinfrastrukturforskriften og forskrifter for elektriske anlegg.

I sikkerhetsstyringsforskriften er det krav om at infrastrukturforvalter skal ha og etterleve eget teknisk regelverk.

Teknisk regelverk svarer ut krav til standarder iht. jernbaneinfrastrukturforskriften §3.1 under forutsetning av at regelverket til enhver tid er oppdatert i forhold til krav gitt i og i medhold av jernbaneloven.

Teknisk regelverk svarer ut krav til samtrafikk gitt i relevante TSI-er iht. samtrafikkforskriften, ref. Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Krav_til_samtrafikkevne_.28interoperabilitet.29.

Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk