Teknisk regelverk:Søkhjelpeside

Revisjon per 8. apr. 2021 kl. 15:51 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Søkehjelp)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Søkehjelp

Søk i Teknisk regelverk kan utføres fra søkefeltet i selve regelverket (øverst på siden) eller vha. en tradisjonell søkemotor i nettleseren. Søket gir kun treff i artikler som er skrevet i wikitekst (html). Søket gir ikke treff i vedlegg som er skrevet i andre formater som PDF, ODF eller OOXML.

1.1 Søk fra søkefeltet i Teknisk regelverk

Søketreff gis som en liste over artikkeltitler og en liste over artikkeltekster i Teknisk regelverk med treff på forespørselen. Samtidig viser deler av teksten i artikkelen som gir treff. Deretter må man åpne artikkelen og søke på nytt i artikkelen med ctrl+f som er standardisert søkemetode på nettsider.

1.1.1 Søk på enkeltord

Søk på enkeltord gir treff på eksakt det ordet som angis i søket. Jokertegnet * angitt sist i søkeordet gir treff på alle forekomster som begynner med ordet som begynner på teksten foran jokertegnet.

Eksempler:

  • Søk på drenering gir treff i alle artikler som inneholder ordet drenering
  • Søk på dreneringsan* gir treff i alle artikler som inneholder ordene dreneringsanlegg, dreneringsanlegget og dreneringsanleggene

1.1.2 Søk på flere ord

Søk på flere ord avgrenset med tegnet " på begge sider av søket gir treff på artikler som inneholder eksakt dette uttrykket. Søk med flere ord som ikke er avgrenset med tegnet " gir treff på sider som inneholder aller ordene i søket.

Eksempler:

  • Søk på kurver overgangskurver gir treff i alle artikler som inneholder begge ordene
  • Søk på "kurver uten overgangskurver" gir treff i alle artikler som inneholder eksakt dette uttrykket
  • Søk på PE-skum "Felles elektro" gir treff i alle artikler som inneholder uttrykkene PE-skum og Felles elektro

2 Søk i søkemotor i nettleser

Søkemotorer indekserer jevnlig artikler i Teknisk regelverk. Dermed vil man kunne søke etter ord i disse artiklene på ordinær måte gjennom søkeegenskapene til den enkelte søkemotor. Eksempler på søkemotorer er:

Søk i Teknisk regelverk gjennomføres som site-søk der site settes lik trv.banenmor.no.

Eksempel: Søket drenering site:trv.banenor.no gir treff på ordet drenering i Teknisk regelverk og ev. underdokumenter.