Teknisk regelverk:Versjon

Revisjon per 5. jan. 2012 kl. 16:52 av Ft (diskusjon | bidrag) (Endret versjonsdato for TR)

Dette er Teknisk regelverk utgitt 06.01.2012.

Forrige versjon av teknisk regelverk ble utgitt 04.03.2011

For oversikt over endringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger.

Mellom hver versjon av Teknisk regelverk kan det forekomme endringer i form av presiseringer, retting av feil og visuelle forbedringer. Ingen krav blir endret mellom to versjoner.