Teknisk regelverk:Versjon

Revisjon per 22. mar. 2011 kl. 13:09 av Ft (diskusjon | bidrag) (Rettet feil i nest siste setning. lagt til at også visuelle forbedringer kan forekomme mellom revisjoner)

Dette er Teknisk regelverk utgitt 04.03.2011.

Forrige versjon av teknisk regelverk ble utgitt 01.07.2010.

For oversikt over endringer i Teknisk regelverk siden siste versjon se Endringslogger.

Mellom hver versjon av Teknisk regelverk kan det forekomme endringer i form av presiseringer, retting av feil og visuelle forbedringer. Ingen krav blir endret mellom to versjoner.