Teknisk regelverk:Versjon

Revisjon per 25. aug. 2012 kl. 11:07 av Ft (diskusjon | bidrag) (Endret versjonsdatoer for Teknisk regelverk)

Dette er Teknisk regelverk utgitt 05.07.2012.

Forrige versjon av teknisk regelverk ble utgitt 06.01.2012

Neste versjon av teknisk regelverk blir utgitt 01.01.2013

For oversikt over endringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger.

Mellom hver versjon av Teknisk regelverk kan det forekomme endringer i form av presiseringer, retting av feil og visuelle forbedringer. Ingen krav blir endret mellom to versjoner.