Teknisk regelverk:Versjon

Dette er Teknisk regelverk utgitt 22.01.2013.

Forrige versjon av teknisk regelverk ble utgitt 05.07.2012

Neste versjon av teknisk regelverk blir utgitt medio 2013.

For oversikt over endringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger.

Mellom hver versjon av Teknisk regelverk kan det forekomme endringer i form av presiseringer, retting av feil og visuelle forbedringer. Ingen krav blir endret mellom to versjoner.