Teknisk regelverk:Versjon

Revisjon per 30. jan. 2020 kl. 13:26 av Hmh (diskusjon | bidrag) (Formateringsendring)

1 Gjeldende versjon

Dette er Teknisk regelverk utgitt 11. februar 2021.

Neste versjon av Teknisk regelverk er planlagt utgitt i februar 2020.

For oversikt over kravendringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger. Det er også mulig å velge "Vis historikk" i toppmeny på ønsket kapittel og deretter velge ønsket dato fra listen. Du vil da få visning av regelverket som gjaldt på denne datoen.

Mellom hver versjon av Teknisk regelverk kan det forekomme endringer i form av presiseringer, retting av feil og visuelle forbedringer. Ingen krav blir endret mellom to versjoner. Se video som viser hvordan man får fram tidligere versjoner og forskjeller mellom versjoner.

2 Utgitte offline-versjoner

Offline-versjoner fra og med 1.2.2017 kan lastes ned her (lenken gjelder bare for innloggede på Bane NORs nett).

3 Versjonsoversikt

År før 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Versjoner Oversikt over tidligere versjoner 4.3.2011 5.7.2012 27.8.2013 29.8.2014 3.9.2015 15.9.2016 1.2.2017 13.9.2018 9.9.2019
" - - 6.1.2012 22.1.2013 25.1.2014 26.1.2015 1.2.2016 - 1.2.2018 5.2.2019