Tele/Prosjektering og bygging/Teletekniske bygninger og rom