Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Transmisjonssystemer»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Innhold i avsnitt 2.4 omformulert)
m (Skrivefeil rettet og lærebokstoff supplert)
Linje 32: Linje 32:
 
=== Kapasitet for GSM-R ===
 
=== Kapasitet for GSM-R ===
  
a) Flere enn 5 BTS skal ikke dele samme 2 Mb/s-signal.
+
a) Flere enn 5 BTS skal ikke dele samme 2 Mbit/s-signal.
  
{{lærebokstoff|BSS-nettverket er normalt dimensjonert med 2 TRX. En vanlig BTS med 2 TRX har en kapasitet på 14 talekanaler, hver med hastigheten 16 kb/s, i tillegg behøves inntil 2 kontrollkanaler, hver med hastigheten 16 kb/s. Dette medfører et behov for 4 PCM-tidsluker for nyttetrafikk (vanligvis tale), hver med hastighet 64 kb/s, og 1 tidsluke med hastighet 64 kb/s for signalering, til sammen 5 tidsluker med hastighet 64 kb/s for hver BTS. Opptil 6 BTS kan således benytte det samme 2 Mb/s-signal, men for å ha mulighet for å etablere flere BTS eller for å kunne håndtere øket trafikk, skal ikke flere enn 5 BTS dele det samme 2Mb/s-signal.}}       
+
{{lærebokstoff|BSS-nettverket er normalt dimensjonert med 2 TRX. En vanlig BTS med 2 TRX har en kapasitet på 14 talekanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s, i tillegg behøves inntil 2 kontrollkanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s.}}       
  
 
b) Hvis kapasiteten i en BTS-ring blir for liten, skal BTS-ringen deles i to BTS-ringer.
 
b) Hvis kapasiteten i en BTS-ring blir for liten, skal BTS-ringen deles i to BTS-ringer.
  
=== Kapasitet for radiolink for GSM-R ===
+
=== Kapasitet for radiolinje for GSM-R ===
  
a) Aksessnettverk skal dimensjoneres som et 8x22Mb/s PDH radiolinksystem med konfigurasjon 1+0.
+
a) Aksessnettverk skal dimensjoneres som et 8x22 Mbit/s PDH radiolinksystem med konfigurasjon 1+0.
  
 
== Redundans ==
 
== Redundans ==
Linje 56: Linje 56:
 
b) I tilfelle brudd skal BTS eller BSC kunne omrute Abis-kanaler mellom BTS og BSC i den logiske BTS-ringen
 
b) I tilfelle brudd skal BTS eller BSC kunne omrute Abis-kanaler mellom BTS og BSC i den logiske BTS-ringen
  
=== Redundans for radiolink for GSM-R ===
+
=== Redundans for radiolinje for GSM-R ===
  
a) Radiolink som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.
+
a) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.
  
 
== Tjenestekvalitet (Quality of service) ==
 
== Tjenestekvalitet (Quality of service) ==
Linje 98: Linje 98:
 
{{lærebokstoff|Se også kapittel 4 Generelle tekniske krav.}}
 
{{lærebokstoff|Se også kapittel 4 Generelle tekniske krav.}}
  
= PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, VEDLIKEHOLDBARHET OG SIKKERHET (RAMS) =
+
= TILGJENGELIGHET OG SIKKERHET =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
  
Linje 132: Linje 132:
 
: 1. Nominell celle-plan skal inneholde følgende informasjon:
 
: 1. Nominell celle-plan skal inneholde følgende informasjon:
  
: - Radio-link:
+
: - Radiolinje:
  
 
:: - ID for Site
 
:: - ID for Site
Linje 138: Linje 138:
 
:: - Navn på Site
 
:: - Navn på Site
  
:: - ID for link
+
:: - ID for radiolinje
  
:: - Kapasitet for link
+
:: - Kapasitet for radiolinje
  
 
:: - Antennehøyde
 
:: - Antennehøyde
Linje 146: Linje 146:
 
:: - Frekvensbånd
 
:: - Frekvensbånd
  
:: - Kapasitet for link (dvs. antall E1 eller antall Mbps)
+
:: - Kapasitet for radiolinje (dvs. antall E1 (2 Mbit/s G.703) eller antall Mbit/s)
  
:: - Utstyrstype for radio-link og konfigurering (angivelse av type utstyr og kapasitet, 1+0/1+1-konfigurasjon, Add/drop-konfigurasjon m.v.)
+
:: - Utstyrstype for radiolinje og konfigurering (angivelse av type utstyr og kapasitet, 1+0/1+1-konfigurasjon, Add/drop-konfigurasjon m.v.)
  
 
:: - Foreslått antennetype
 
:: - Foreslått antennetype
Linje 197: Linje 197:
 
{{lærebokstoff|Plan og kabelplan for transmisjonsanlegg er en skjematisk strekningsoversikt som viser hvor transmisjonsutstyret er plassert.}}
 
{{lærebokstoff|Plan og kabelplan for transmisjonsanlegg er en skjematisk strekningsoversikt som viser hvor transmisjonsutstyret er plassert.}}
  
 +
{{lærebokstoff|Der hvor noder er plassert i hytter langs sporet skal stedsangivelse vises med km-angivelse og koordinater.}}
  
  
Linje 205: Linje 206:
 
: 1. Krav til romtemperatur skal være som for elektroteknisk rom kategori 1 og 2.
 
: 1. Krav til romtemperatur skal være som for elektroteknisk rom kategori 1 og 2.
  
{{lærebokstoff|Se Dokument 510, kapittel 9, avsnitt 2.3.5 for angivelse av romtemperatur i elektrotekniske rom.}}
+
{{lærebokstoff|Se Teknisk regelverk Bok 510, kapittel 9, avsnitt 2.3.5 for angivelse av romtemperatur i elektrotekniske rom.}}
  
 
== Nettstruktur ==
 
== Nettstruktur ==
Linje 223: Linje 224:
  
  
{{lærebokstoff|En BTS-ring består av et transmisjonsnettverk med hastighet 2 Mb/s.}}
+
{{lærebokstoff|En BTS-ring består av et transmisjonsnettverk med hastighet 2 Mbit/s.}}
  
 
=== Nettstruktur for transmisjon for GSM-R ===
 
=== Nettstruktur for transmisjon for GSM-R ===
Linje 250: Linje 251:
 
d) Tap av forbindelse i en feilsituasjon (LOC) skal være mindre enn 50 ms.
 
d) Tap av forbindelse i en feilsituasjon (LOC) skal være mindre enn 50 ms.
  
c) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.  
+
e) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.  
  
 
=== Regionalt transportnett ===
 
=== Regionalt transportnett ===
Linje 264: Linje 265:
 
b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
 
b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.
  
e) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.
+
c) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.
  
 
== Krav til noder ==
 
== Krav til noder ==
Linje 276: Linje 277:
 
c) Noder skal fungere med IP/MPLS
 
c) Noder skal fungere med IP/MPLS
  
d) Noder sskal fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale- og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.
+
d) Noder skal fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale- og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.
 +
 
 +
{{lærebokstoff|Kapasitet i nasjonale noder bør være av en slik art at multiple 10 Gbit/s-forbindelser ikke skaper forstyrrelser i trafikken.}}
  
 
=== Regionale noder ===
 
=== Regionale noder ===
Linje 315: Linje 318:
 
: 1. Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.
 
: 1. Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.
  
=== Terminering for GSM-R ===
+
=== Terminering for radiolinje ===
  
a) Alle 2 Mb/s transmisjonsforbindelser skal termineres for hver site.
+
a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres hver site.
  
: 1. 2 Mb/s-forbindelser som ikke blir benyttet skal krysskobles i DDF, det vil si kobles direkte igjennom DDF.
+
: 1. 2 Mbit/s-forbindelser som ikke blir benyttet skal krysskobles i DDF, det vil si kobles direkte igjennom DDF.
  
b) For tamper i aksessnettverket skal 2Mb/s-forbindelser som ikke skal termineres ved den BTS som henger på tamp, gjennomkobles den kortest mulige vei.  
+
b) For tamper i aksessnettverket skal 2Mbit/s-forbindelser som ikke skal termineres ved den BTS som henger på tamp, gjennomkobles den kortest mulige vei.  
  
  
Linje 335: Linje 338:
 
TE.801961 GSM-R Transmission Planning Guidelines
 
TE.801961 GSM-R Transmission Planning Guidelines
  
TE.807923 RAMS-krav transmisjonsnettet. Fastsettelse av RAMS krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009.
+
TE.807923 RAMS-krav transmisjonsnettet. Fastsettelse av RAMS-krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009.

Revisjonen fra 2. feb. 2012 kl. 15:14

1 HENSIKT OG OMFANG

I dette kapittel angis krav til transmisjonsanlegg i forbindelse med prosjektering og bygging. Krav til transmisjonsanlegget må ses i sammenheng med krav til kabel.


En skjematisk oversikt over hva som inngår i et transmisjonsnett er vist i Figur 1.


Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet.svg

Figur 1: Prinsipiell nettstruktur for transmisjonsnettet

2 FUNKSJONELLE KRAV

a) Ved behov for transportnett-tjenester skal dette inngå i sentralt inngått avtale, bestillinger skal sendes til Bane Nett som koordinerer avtalen.

2.1 Nettstruktur

a) Det nasjonale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 3 til 4 noder.

b) Det regionale transportnettet skal ha masker eller ringer med maksimalt 10 noder.

Antall noder i regionalt transportnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 5 noder skal passeres før nasjonalt transportnett nås.

c) Høykapasitet aksessnett skal ha masker eller ringer med maksimalt 20 noder.

Antall noder i høykapasitet aksessnett er bestemt ut fra at ikke flere enn 10 noder skal passeres før regionalt transportnett nås

.

2.2 Kapasitet

2.2.1 Kapasitet for GSM-R

a) Flere enn 5 BTS skal ikke dele samme 2 Mbit/s-signal.

BSS-nettverket er normalt dimensjonert med 2 TRX. En vanlig BTS med 2 TRX har en kapasitet på 14 talekanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s, i tillegg behøves inntil 2 kontrollkanaler, hver med hastigheten 16 kbit/s.

b) Hvis kapasiteten i en BTS-ring blir for liten, skal BTS-ringen deles i to BTS-ringer.

2.2.2 Kapasitet for radiolinje for GSM-R

a) Aksessnettverk skal dimensjoneres som et 8x22 Mbit/s PDH radiolinksystem med konfigurasjon 1+0.

2.3 Redundans

a) Transmisjonsanlegg skal ha de beskyttelsesmekanismer som er nødvendige for å sikre at krav til tilgjengelighet i telenettet oppfylles.

1. Alle kritiske kort i alle nettelementer skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.
2. Alle kort i noder i transportnettet skal være dublert og ha automatisk utstyrsbeskyttelse.

2.3.1 Redundans for GSM-R

a) De ulike forbindelser som inngår i en BTS-ring skal følge ulike traseer eller være fysisk adskilt.

b) I tilfelle brudd skal BTS eller BSC kunne omrute Abis-kanaler mellom BTS og BSC i den logiske BTS-ringen

2.3.2 Redundans for radiolinje for GSM-R

a) Radiolinje som en tamp i aksessnettverket skal ha konfigurasjon 1+1 Hot Standby for å sikre linken i tilfelle feil på utstyr.

2.4 Tjenestekvalitet (Quality of service)

a) Tjenester i nettet skal prioriteres på følgende måte:

- Prioritet 1: Tjenester som er kritiske for togframføringen.
- Prioritet 2: Tjenester som er viktige for blant annet publikum, men som ikke er kritiske.
- Prioritet 3: Alle øvrige tjenster som ikke krever eksplisitt prioritering.

2.4.1 Alarmovervåking

a) Transmisjonsanlegg skal kunne detektere feil i moduler, i utstyrskomponenter eller på tilhørende kabel.

1. All deteksjon av feil skal føre til alarmmelding.
2. Alarmmeldinger skal kunne overføres til og kunne håndteres av et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
3. De viktigste alarmene skal kunne vises på lokalt utstyr.

2.4.2 Kvalitetsovervåking

a) Alle måleverdier i forbindelse med overvåking skal kunne overføres til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.

1. Initiering av kvalitetsmåling på ulike punkter skal kunne gjøres fra et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
2. Hvis målt kvalitet på en transmisjonsforbindelse er lavere enn en fastsatt terskelverdi, skal transmisjonsanlegget aktivere alarm.

b) For PDH og SDH transmisjonsnett skal kvalitet på forbindelser i nettet måles i henhold til parametre gitt i ITU Rec.G.821 eller ITU Rec.G.826.

c) For IP/MPLS skal det være mulig å måle alle relevante parametre for feilsøkig på Ethernet/TCP-IP, så som pakketap, jitter og forsinkelse.

3 GRENSESNITT

a) Transmisjonsanleggets grensesnitt til andre systemer skal være i henhold til relevante standarder (ETSI, ITU-T, TMF).

Se også kapittel 4 Generelle tekniske krav.

4 TILGJENGELIGHET OG SIKKERHET

4.1 Generelt

Krav som fremgår av innholdet i dokument TE.807923 ”RAMS-krav transmisjonsnettet Fastsettelse av RAMS krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009”, er å betrakte som gjeldende krav.

4.2 Tilgjengelighet

Transmisjonsnettes oppetid er definert ved oppetid på forbindelser i nettet (det betyr at planlagt arbeid, eksterne hendelser, etc. er utelatt fra nedetid).

a) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert på forbindelsesnivå (path protection) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

b) Transmisjonsforbindelser i nettet med redundans (reruting) implementert i nettstruktur skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,95 %, målt over ett år.

c) Transmisjonsforbindelser i nettet uten redundans (reruting) skal ha en tilgjengelighet lik eller bedre enn 99,5 %, målt over ett år.

De angitte krav til tilgjengelighet gjelder designkrav, ikke krav til garantert eller tilbudt oppetid innenfor et definert tidsrom.
Generelle krav til tilgjengelighet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.
Tilgjengelighet for transmisjonsanleggene må sees i sammenheng med kabelanleggene.

d) For å ivareta krav til redundans skal det som et minimum være adskilt føringsvei fram til teknisk rom, samt at transmisjonsforbindelser termineres i separate transmisjonsnoder i rommet.

4.3 Sikkerhet

Generelle krav til sikkerhet fremkommer i kapittel 4 Generelle tekniske krav.

5 DOKUMENTASJON

5.1 Nominell celle-plan for GSM-R

a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en nominell celle-plan for hver strekning (SoL = Section of Line).

1. Nominell celle-plan skal inneholde følgende informasjon:
- Radiolinje:
- ID for Site
- Navn på Site
- ID for radiolinje
- Kapasitet for radiolinje
- Antennehøyde
- Frekvensbånd
- Kapasitet for radiolinje (dvs. antall E1 (2 Mbit/s G.703) eller antall Mbit/s)
- Utstyrstype for radiolinje og konfigurering (angivelse av type utstyr og kapasitet, 1+0/1+1-konfigurasjon, Add/drop-konfigurasjon m.v.)
- Foreslått antennetype
- Planleggingsdetaljer, så som data for Site, tildelt frekvenskanal, polarisasjonsplan, hopp-lengde, azimut og tilt for link, antennetype og antennehøyde
- Beregning av nødvendig utgangseffekt basert på link-budsjett. Eventuelle ekstra dempeledd spesifiseres.
- Verdier for tilgjengelighet for de enkelte seksjoner av aksessnettverket
- Fiber-optisk kabelsystem:
- ID for Site
- Navn på Site
- ID for link
- Transmisjonsalternativer for fiber
- Informasjon om den nærmeste skjøt som den aktuelle Site skal tilsluttes, i tilfelle eksisterende langdistanse fiberkabel skal benyttes.

5.2 Transmisjonsplan for GSM-R

a) I forbindelse med prosjektering skal det for GSM-R utarbeides en transmisjonsplan for hver strekning (SoL = Section of Line), eventuelt skal eksisterende transmisjonsplan oppdateres.

1. Transmisjonsplan skal ha følgende disposisjon:
- General
- GSM-R transmission network principles
- Transmission transport network for BSS
- Transmission access network for BSS
- Transmission network structure of BSS
- Transmission network strukture of MSC-BSC interconnection
- Transmission network structure DCN

5.3 Plan og kabelplan

a) Plan og kabelplan skal inneholde stedsangivelse for noder.

Plan og kabelplan for transmisjonsanlegg er en skjematisk strekningsoversikt som viser hvor transmisjonsutstyret er plassert.
Der hvor noder er plassert i hytter langs sporet skal stedsangivelse vises med km-angivelse og koordinater.


6 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

a) Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

1. Krav til romtemperatur skal være som for elektroteknisk rom kategori 1 og 2.
Se Teknisk regelverk Bok 510, kapittel 9, avsnitt 2.3.5 for angivelse av romtemperatur i elektrotekniske rom.

6.1 Nettstruktur

6.1.1 Nettstruktur for BSS

a) BSS-nettverk skal ha en logisk struktur som vist i Figur 2.

b) Alle BTS skal være tilknyttet en BSC ved hjelp av et nettverk i form av en logisk ring.

1. En logisk ring skal ikke ha flere enn 5 BTS.


Prinsipiell struktur for BSS-nettverk.svg


Figur 2: Prinsipiell struktur for BSS-nettverk


En BTS-ring består av et transmisjonsnettverk med hastighet 2 Mbit/s.

6.1.2 Nettstruktur for transmisjon for GSM-R

a) Nettstruktur for transmisjon skal være som vist i Figur 3.


Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk.svg


Figur 3: Prinsipiell struktur for GSM-R transmisjonsnettverk

Med henvisning til Figur 3, så utgjør forbindelsene Ax og Bx aksessnettverket, mens Cx og Dx utgjør transportnettverket.

Ax knytter sammen alle BTS, og Bx er aksessdelen av forbindelse mellom BTS og BSC. Delet mellom Bx og Cx utgjør et grensesnitt for transmisjonselementer mellom BTS og BSC.

Forbindelsene Ax, Bx og Cx danner en logisk BTS-ring. Den logiske BTS-ringen kan bestå av opptil 5 BTS.

6.2 Krav til nett

6.2.1 Nasjonalt transportnett

a) Maksimalt tillatt forsinkelse skal være 30 ms.

b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

c) Maksimalt tillatt pakketap skal være 0,1 %.

d) Tap av forbindelse i en feilsituasjon (LOC) skal være mindre enn 50 ms.

e) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.

6.2.2 Regionalt transportnett

a) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

b) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.

6.2.3 Aksessnett

a) For aksessnett skal det benyttes Singel Modus fiber.

b) Gjennomsnittlig jitter skal være mindre enn 10 ms.

c) Eventuelt tap av forbindelse skal ikke overskride 400 ms.

6.3 Krav til noder

6.3.1 Nasjonale noder

a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet grensesnitt (både elektrisk og optisk).

b) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.

c) Noder skal fungere med IP/MPLS

d) Noder skal fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale- og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.

Kapasitet i nasjonale noder bør være av en slik art at multiple 10 Gbit/s-forbindelser ikke skaper forstyrrelser i trafikken.

6.3.2 Regionale noder

a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet-grensesnitt (både elektrisk og optisk).

b) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.

c) Noder skal fungere med IP/MPLS.

d) Noder bør fungere mot 10 Gbit/s Ethernet-forbindelse til andre regionale og nasjonale noder, samt minimum 1 Gbit/s-forbindelse til aksessnoder.

6.3.3 Aksessnoder

a) Noder skal kunne fungere sammen med alle standard Ethernet grensesnitt (både elektrisk og optisk).

b) Noder skal som et minimum kunne benytte 1 Gbit/s-forbindelse til andre aksessnoder eller regionale og nasjonale noder.

c) Noder skal kunne fungere med 2 Mbit/s-grensesnitt og grensesnitt RS-232.

d) Noder skal ha en modulær oppbygging som skal kunne dubleres.

e) Noder skal fungere med IP/MPLS.

6.4 Termineringer

6.4.1 Optisk grensesnitt

a) Fiberkabel skal termineres med SC-konnektor.

b) På utstyrssiden skal LC-konnektor benyttes for optisk grensesnitt.

6.4.2 Aksessgrensesnitt

a) Terminering av transmisjonsutstyr for aksessgrensesnitt skal tilsluttes via krysskoblingsutstyr.

b) For aksessnoder skal det være mulighet for etablering av porter for terminering av synkront 2 Mbit/s-grensesnitt G.703.

1. Transport av 2 Mbit/s-linje bør være i henhold til G.823.

6.4.3 Terminering for radiolinje

a) Alle 2 Mbit/s transmisjonsforbindelser skal termineres på hver site.

1. 2 Mbit/s-forbindelser som ikke blir benyttet skal krysskobles i DDF, det vil si kobles direkte igjennom DDF.

b) For tamper i aksessnettverket skal 2Mbit/s-forbindelser som ikke skal termineres ved den BTS som henger på tamp, gjennomkobles den kortest mulige vei.


6.5 Strømforsyning

a) Transmisjonsanlegg skal strømforsynes med -48V likestrøm.

1. For noder skal det være to parallelle strømforsyninger, bytte mellom strømforsyninger skal kunne skje uten at systemets funksjoner blir påvirket.

7 VEDLEGG

7.1 Vedlegg a) Referansedokumenter

TE.801961 GSM-R Transmission Planning Guidelines

TE.807923 RAMS-krav transmisjonsnettet. Fastsettelse av RAMS-krav for transmisjonsnettet i forbindelse med etablering av hovedplan, høsten 2009.