Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Radioanlegg»

[kontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (TUNNELRADIO)
m (Lagt inn visning av avsnittsnummerering)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= OMFANG =
 
= OMFANG =
  

Revisjonen fra 3. mar. 2011 kl. 10:19

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Skifteradioanlegg
- Tunnelradioanlegg
- Radiolinjeanlegg

2 GENERELT

a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (PT) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.

b) Tilgjengeligheten for alle analoge radiosystemer skal minimum være 99,7 % per toglederområde målt over et år. For GSM-R gjelder krav definert i Dokument 560.

1. Forutsetningen for å oppnå angitt tilgjengelighet er at radiosystemet styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.

d) Radioutstyr der Jernbaneverket er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til Bane Nett.

e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Jernbaneverkets radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.

Årlig kontroll av bærbare og mobile enheter som benytter Jernbaneverkets radiofrekvenser skal omfatte minst følgende punkter:
- Antenne
- Batteri kapasitet
- Sendereffekt
- Frekvensavvik
- Modulasjonsnivået fra mikrofon
- Mottakerfølsomhet
- Kontroll av alle installerte kanaler
Kravet gjelder også den delen av NSBs konduktørradiosystem hvor det utveksles sikkerhetsrelaterte meldinger.

3 GSM-R

Innhold i dette avsnitt er ikke utarbeidet.

4 SKIFTERADIO

Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.

a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.

b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- alarm på utstyr
- feil som medfører at batteriet ikke holder lading.

5 TUNNELRADIO

Tunnelradioanlegg skal gi radioforbindelser i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert. I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell kritisk.

a) Dersom det er feil/ alarm på utstyr skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

b) Ved brudd på samband skal tiltak settes i verk og feil rettes umiddelbart.

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- fysisk skade på antenneanlegg
- støy på talesamband.