Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Radioanlegg»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (Ny side: = HENSIKT OG OMFANG = == Generelt == Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer. Jernbaneverkets ...)
 
m
Linje 1: Linje 1:
 
= HENSIKT OG OMFANG =
 
= HENSIKT OG OMFANG =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
 +
== Systembeskrivelse GSM-R ==
  
 
Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.
 
Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.
Linje 11: Linje 12:
  
 
JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.
 
JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.
 +
 +
= FUNKSJONELLE KRAV =
 +
== Generelt ==
 +
== GSM-R ==
 +
=== Interoperabilitet ===
 +
=== Handover ===
 +
=== Tilpasning til toglederområder ===
 +
=== Tilpasning til lokasjonsområder (LAC-områder) ===
 +
=== Tilpasning til skifteradioområder ===
 +
=== Begrensninger nær grense mot Sverige ===
 +
== Stasjonsradioanlegg ==
 +
== Skifteradioanlegg ==
 +
== Tunnelradioanlegg ==
 +
== Radiolinjeanlegg ==
 +
 +
= GRENSESNITT =
 +
== Krav til grensesnitt mot eksternt utstyr ==
 +
 +
= KRAV TIL PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, VEDLIKEHOLDBARHET OG SIKKERHET (RAMS) =
 +
== Pålitelighet ==
 +
=== GSM-R ===
 +
== Tilgjengelighet ==
 +
=== GSM-R ===
 +
=== Radiolinjeanlegg ===
 +
== Dekningsgrad ==
 +
=== GSM-R ===
 +
=== Tunnelradio (feltstyrke) ===
 +
=== Skifteradio (feltstyrke) ===
 +
 +
= DOKUMENTASJON =
 +
== GSM-R ==
 +
== Tunnelradio ==
 +
== Andre radiosystemer enn GSM-R ==
 +
=== Kommentarer til plan og kabelplan andre systemer enn GSM-R ===
 +
 +
= ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV =
 +
== Plassering av antennemaster, hus og annet radioutstyr ==
 +
== Basestasjon og antennemast ==
 +
== Antenner ==
 +
== Overpenningsvern og tilslutning av basestasjon ==
 +
=== RF-overspenningsvern (Surge arrestor) ===
 +
=== Linjetransformator for basestasjon ===
 +
=== Linjetransformator for langlinjekabel ===
 +
== Krav til mobile- og bærbare radioenheter i Jernbaneverkets radionett ==
 +
=== Krav til mobil enhet ===
 +
== Krav til overvåking ==
 +
== Krav til installasjon av radioanlegg som ikke er relatert til jernbane ==
 +
 +
= GODKJENNING FOR BRUK =
 +
== GSM-R ==
 +
== Andre systemer enn GSM-R ==
 +
=== Godkjenning av mobile- og bærbare enheter ===
 +
 +
 +
= FREKVENSPLANER =
 +
== Frekvenser for GSM-R ==
 +
== Frekvenser for andre systemer enn GSM-R ==
 +
=== Frekvensplan for frekvensområde 450/460 MHz ===
 +
== Frekvensplan for radiolinjer ==
 +
== Frekvenser for ATC ==

Revisjonen fra 10. des. 2010 kl. 11:33

Innhold

HENSIKT OG OMFANG

Generelt

Systembeskrivelse GSM-R

Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.

Jernbaneverkets radiosystemer omfatter følgende anleggstyper:

  • GSM-R
  • Skifteradioanlegg
  • Tunnelradioanlegg
  • Radiolinjeanlegg

JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.

FUNKSJONELLE KRAV

Generelt

GSM-R

Interoperabilitet

Handover

Tilpasning til toglederområder

Tilpasning til lokasjonsområder (LAC-områder)

Tilpasning til skifteradioområder

Begrensninger nær grense mot Sverige

Stasjonsradioanlegg

Skifteradioanlegg

Tunnelradioanlegg

Radiolinjeanlegg

GRENSESNITT

Krav til grensesnitt mot eksternt utstyr

KRAV TIL PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, VEDLIKEHOLDBARHET OG SIKKERHET (RAMS)

Pålitelighet

GSM-R

Tilgjengelighet

GSM-R

Radiolinjeanlegg

Dekningsgrad

GSM-R

Tunnelradio (feltstyrke)

Skifteradio (feltstyrke)

DOKUMENTASJON

GSM-R

Tunnelradio

Andre radiosystemer enn GSM-R

Kommentarer til plan og kabelplan andre systemer enn GSM-R

ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

Plassering av antennemaster, hus og annet radioutstyr

Basestasjon og antennemast

Antenner

Overpenningsvern og tilslutning av basestasjon

RF-overspenningsvern (Surge arrestor)

Linjetransformator for basestasjon

Linjetransformator for langlinjekabel

Krav til mobile- og bærbare radioenheter i Jernbaneverkets radionett

Krav til mobil enhet

Krav til overvåking

Krav til installasjon av radioanlegg som ikke er relatert til jernbane

GODKJENNING FOR BRUK

GSM-R

Andre systemer enn GSM-R

Godkjenning av mobile- og bærbare enheter

FREKVENSPLANER

Frekvenser for GSM-R

Frekvenser for andre systemer enn GSM-R

Frekvensplan for frekvensområde 450/460 MHz

Frekvensplan for radiolinjer

Frekvenser for ATC