Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Radioanlegg»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m
m (Erstatter siden med «= OMFANG = = GENERELT = = GSM-R = = SKIFTERADIO = = TUNNELRADIO =»)
Linje 1: Linje 1:
= HENSIKT OG OMFANG =
+
= OMFANG =
== Generelt ==
 
Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.
 
  
Jernbaneverkets radiosystemer omfatter følgende anleggstyper:
+
= GENERELT =
* GSM-R
 
* Skifteradioanlegg
 
* Tunnelradioanlegg
 
* Radiolinjeanlegg
 
JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.
 
  
== Systembeskrivelse GSM-R ==
+
= GSM-R =
  
= FUNKSJONELLE KRAV =
+
= SKIFTERADIO =
== Generelt ==
 
== GSM-R ==
 
=== Interoperabilitet ===
 
=== Handover ===
 
=== Tilpasning til toglederområder ===
 
=== Tilpasning til lokasjonsområder (LAC-områder) ===
 
=== Tilpasning til skifteradioområder ===
 
=== Begrensninger nær grense mot Sverige ===
 
== Stasjonsradioanlegg ==
 
== Skifteradioanlegg ==
 
== Tunnelradioanlegg ==
 
== Radiolinjeanlegg ==
 
  
= GRENSESNITT =
+
= TUNNELRADIO =
== Krav til grensesnitt mot eksternt utstyr ==
 
 
 
= KRAV TIL PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, VEDLIKEHOLDBARHET OG SIKKERHET (RAMS) =
 
== Pålitelighet ==
 
=== GSM-R ===
 
== Tilgjengelighet ==
 
=== GSM-R ===
 
=== Radiolinjeanlegg ===
 
== Dekningsgrad ==
 
=== GSM-R ===
 
=== Tunnelradio (feltstyrke) ===
 
=== Skifteradio (feltstyrke) ===
 
 
 
= DOKUMENTASJON =
 
== GSM-R ==
 
== Tunnelradio ==
 
== Andre radiosystemer enn GSM-R ==
 
=== Kommentarer til plan og kabelplan andre systemer enn GSM-R ===
 
 
 
= ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV =
 
== Plassering av antennemaster, hus og annet radioutstyr ==
 
== Basestasjon og antennemast ==
 
== Antenner ==
 
== Overpenningsvern og tilslutning av basestasjon ==
 
=== RF-overspenningsvern (Surge arrestor) ===
 
=== Linjetransformator for basestasjon ===
 
=== Linjetransformator for langlinjekabel ===
 
== Krav til mobile- og bærbare radioenheter i Jernbaneverkets radionett ==
 
=== Krav til mobil enhet ===
 
== Krav til overvåking ==
 
== Krav til installasjon av radioanlegg som ikke er relatert til jernbane ==
 
 
= GODKJENNING FOR BRUK =
 
== GSM-R ==
 
== Andre systemer enn GSM-R ==
 
=== Godkjenning av mobile- og bærbare enheter ===
 
 
 
 
 
= FREKVENSPLANER =
 
== Frekvenser for GSM-R ==
 
== Frekvenser for andre systemer enn GSM-R ==
 
=== Frekvensplan for frekvensområde 450/460 MHz ===
 
== Frekvensplan for radiolinjer ==
 
== Frekvenser for ATC ==
 

Revisjonen fra 10. des. 2010 kl. 15:22

1 OMFANG

2 GENERELT

3 GSM-R

4 SKIFTERADIO

5 TUNNELRADIO