Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Radioanlegg»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (TUNNELRADIO)
(lagt til krav-id-er)
 
(15 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 3: Linje 3:
 
Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:
 
Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:
  
- GSM-R
+
: - GSM-R
  
- Skifteradioanlegg
+
: - Skifteradioanlegg
  
- Tunnelradioanlegg
+
: - Tunnelradioanlegg
  
- Radiolinjeanlegg
+
: - Radiolinjeanlegg
  
 
= GENERELT =
 
= GENERELT =
  
a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (PT) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.
+
<onlyinclude>'''''TRV:07571'''''
 +
 +
a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.</onlyinclude>
  
b) Tilgjengeligheten for alle analoge radiosystemer skal minimum være 99,7 %  per toglederområde målt over et år. For GSM-R gjelder krav definert i Dokument 560.
+
<onlyinclude>'''''TRV:07572'''''
 +
 +
b) Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Dette er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer RAMS-krav</onlyinclude>
  
1. Forutsetningen for å oppnå angitt tilgjengelighet er at radiosystemet styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.
+
{{lærebokstoff|Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.}}
  
c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.
+
<onlyinclude>'''''TRV:07573'''''
 +
 +
c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.</onlyinclude>
  
d) Radioutstyr der Jernbaneverket er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til Bane Nett.
+
<onlyinclude>'''''TRV:07574'''''
 +
 +
d) Radioutstyr der Bane NOR er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til infrastrukturforvalter.</onlyinclude>
  
{Se prosedyre og forslag til skjemaer for rapportering i Vedlegg b) og Vedlegg c)
+
<onlyinclude>'''''TRV:07575'''''
 +
 +
e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.</onlyinclude>
  
e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Jernbaneverkets radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.
+
{{lærebokstoff|Årlig kontroll av bærbare og mobile enheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser skal omfatte minst følgende punkter:
  
Kontrollen skal inneholde minst følgende punkter:
+
: - Antenne
  
1. Antenne
+
: - Batteri kapasitet
  
2. Batteri kapasitet
+
: - Sendereffekt
  
3. Sendereffekt
+
: - Frekvensavvik
  
4. Frekvensavvik
+
: - Modulasjonsnivået fra mikrofon
  
5. Modulasjonsnivået fra mikrofon
+
: - Mottakerfølsomhet
  
6. Mottakerfølsomhet
+
: - Kontroll av alle installerte kanaler}}
  
7. Kontroll av alle installerte kanaler
+
= GSM-R =
  
{Kravet gjelder også den delen av NSBs konduktørradiosystem hvor det utveksles sikkerhetsrelaterte meldinger.}
+
<onlyinclude>'''''TRV:07576'''''
 +
 +
De deler av GSM-R nettet som ikke har [https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php generiske arbeidsrutiner] og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett
 +
skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyrer.</onlyinclude>
  
= GSM-R =
+
Gjeldende prosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere
 +
,[https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Telecommunications_Computing_Architecture ATCA] og [https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_DX_200 DX-200] baserte plattformer i Nokia On Line Services – [https://online.networks.nokia.com NOLS]  -  «Maintenance Procedures»
  
Innhold i dette kapittel er ikke utarbeidet.
+
{{lærebokstoff|Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at preventivt vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIl prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.}}
  
 
= SKIFTERADIO =
 
= SKIFTERADIO =
  
{Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.}  
+
{{lærebokstoff|Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.}}  
  
a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.
+
<onlyinclude>'''''TRV:07577'''''
 
   
 
   
b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.  
+
a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:07578'''''
 +
 +
b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.</onlyinclude>
 
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:07579'''''
 +
 
c) Tiltak bør settes i verk dersom det er
 
c) Tiltak bør settes i verk dersom det er
  
- alarm på utstyr
+
: - alarm på utstyr
  
- feil som medfører at batteriet ikke holder lading.
+
: - feil som medfører at batteriet ikke holder lading.</onlyinclude>
  
 
= TUNNELRADIO =
 
= TUNNELRADIO =
  
{Tunnelradioanlegg skal gi radioforbindelser i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert. I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell kritisk.}
+
{{lærebokstoff|Tunnelradioanlegg skal gi radioforbindelser i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert. I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell kritisk.}}
  
a) Dersom det er feil/ alarm på utstyr skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.
+
<onlyinclude>'''''TRV:07580'''''
 
   
 
   
b) Ved brudd på samband skal tiltak settes i verk og feil rettes umiddelbart.  
+
a) Dersom det er feil/ alarm på utstyr skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:07581'''''
 +
 +
b) Ved brudd på samband skal tiltak settes i verk og feil rettes umiddelbart.</onlyinclude>
 
 
 +
<onlyinclude>'''''TRV:07582'''''
 +
 
c) Tiltak bør settes i verk dersom det er
 
c) Tiltak bør settes i verk dersom det er
  
- fysisk skade på antenneanlegg
+
: - fysisk skade på antenneanlegg
 
 
- støy på talesamband.
 
  
= VEDLEGG =
+
: - støy på talesamband.</onlyinclude>

Nåværende revisjon fra 5. jun. 2020 kl. 20:06

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Skifteradioanlegg
- Tunnelradioanlegg
- Radiolinjeanlegg

2 GENERELT

TRV:07571

a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.

TRV:07572

b) Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Dette er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer RAMS-krav

Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.

TRV:07573

c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.

TRV:07574

d) Radioutstyr der Bane NOR er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til infrastrukturforvalter.

TRV:07575

e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.

Årlig kontroll av bærbare og mobile enheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser skal omfatte minst følgende punkter:
- Antenne
- Batteri kapasitet
- Sendereffekt
- Frekvensavvik
- Modulasjonsnivået fra mikrofon
- Mottakerfølsomhet
- Kontroll av alle installerte kanaler

3 GSM-R

TRV:07576

De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyrer.

Gjeldende prosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere ,ATCA og DX-200 baserte plattformer i Nokia On Line Services – NOLS - «Maintenance Procedures»

Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at preventivt vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIl prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.

4 SKIFTERADIO

Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.

TRV:07577

a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.

TRV:07578

b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.

TRV:07579

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- alarm på utstyr
- feil som medfører at batteriet ikke holder lading.

5 TUNNELRADIO

Tunnelradioanlegg skal gi radioforbindelser i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert. I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell kritisk.

TRV:07580

a) Dersom det er feil/ alarm på utstyr skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

TRV:07581

b) Ved brudd på samband skal tiltak settes i verk og feil rettes umiddelbart.

TRV:07582

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- fysisk skade på antenneanlegg
- støy på talesamband.