Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Radioanlegg»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m
m
Linje 1: Linje 1:
 
= HENSIKT OG OMFANG =
 
= HENSIKT OG OMFANG =
 
== Generelt ==
 
== Generelt ==
== Systembeskrivelse GSM-R ==
 
 
 
Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.
 
Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.
  
Linje 10: Linje 8:
 
* Tunnelradioanlegg
 
* Tunnelradioanlegg
 
* Radiolinjeanlegg
 
* Radiolinjeanlegg
 +
JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.
  
JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.
+
== Systembeskrivelse GSM-R ==
  
 
= FUNKSJONELLE KRAV =
 
= FUNKSJONELLE KRAV =

Revisjonen fra 10. des. 2010 kl. 11:37

Innhold

HENSIKT OG OMFANG

Generelt

Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.

Jernbaneverkets radiosystemer omfatter følgende anleggstyper:

  • GSM-R
  • Skifteradioanlegg
  • Tunnelradioanlegg
  • Radiolinjeanlegg

JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.

Systembeskrivelse GSM-R

FUNKSJONELLE KRAV

Generelt

GSM-R

Interoperabilitet

Handover

Tilpasning til toglederområder

Tilpasning til lokasjonsområder (LAC-områder)

Tilpasning til skifteradioområder

Begrensninger nær grense mot Sverige

Stasjonsradioanlegg

Skifteradioanlegg

Tunnelradioanlegg

Radiolinjeanlegg

GRENSESNITT

Krav til grensesnitt mot eksternt utstyr

KRAV TIL PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, VEDLIKEHOLDBARHET OG SIKKERHET (RAMS)

Pålitelighet

GSM-R

Tilgjengelighet

GSM-R

Radiolinjeanlegg

Dekningsgrad

GSM-R

Tunnelradio (feltstyrke)

Skifteradio (feltstyrke)

DOKUMENTASJON

GSM-R

Tunnelradio

Andre radiosystemer enn GSM-R

Kommentarer til plan og kabelplan andre systemer enn GSM-R

ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

Plassering av antennemaster, hus og annet radioutstyr

Basestasjon og antennemast

Antenner

Overpenningsvern og tilslutning av basestasjon

RF-overspenningsvern (Surge arrestor)

Linjetransformator for basestasjon

Linjetransformator for langlinjekabel

Krav til mobile- og bærbare radioenheter i Jernbaneverkets radionett

Krav til mobil enhet

Krav til overvåking

Krav til installasjon av radioanlegg som ikke er relatert til jernbane

GODKJENNING FOR BRUK

GSM-R

Andre systemer enn GSM-R

Godkjenning av mobile- og bærbare enheter

FREKVENSPLANER

Frekvenser for GSM-R

Frekvenser for andre systemer enn GSM-R

Frekvensplan for frekvensområde 450/460 MHz

Frekvensplan for radiolinjer

Frekvenser for ATC