Tele/Vedlikehold/Radioanlegg

< Tele‎ | Vedlikehold
Revisjon per 10. jan. 2011 kl. 14:07 av Tnt (diskusjon | bidrag) (SKIFTERADIO)

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R

- Skifteradioanlegg

- Tunnelradioanlegg

- Radiolinjeanlegg

2 GENERELT

a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (PT) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.

b) Tilgjengeligheten for alle analoge radiosystemer skal minimum være 99,7 % per toglederområde målt over et år. For GSM-R gjelder krav definert i Dokument 560.

1. Forutsetningen for å oppnå angitt tilgjengelighet er at radiosystemet styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.

c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.

d) Radioutstyr der Jernbaneverket er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til Bane Nett.

{Se prosedyre og forslag til skjemaer for rapportering i Vedlegg b) og Vedlegg c)

e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Jernbaneverkets radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.

Kontrollen skal inneholde minst følgende punkter:

1. Antenne

2. Batteri kapasitet

3. Sendereffekt

4. Frekvensavvik

5. Modulasjonsnivået fra mikrofon

6. Mottakerfølsomhet

7. Kontroll av alle installerte kanaler

{Kravet gjelder også den delen av NSBs konduktørradiosystem hvor det utveksles sikkerhetsrelaterte meldinger.}

3 GSM-R

Innhold i dette kapittel er ikke utarbeidet.

4 SKIFTERADIO

{Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.}

a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.

b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- alarm på utstyr

- feil som medfører at batteriet ikke holder lading.

5 TUNNELRADIO

6 VEDLEGG