Tele/Vedlikehold/Radioanlegg

< Tele‎ | Vedlikehold
Revisjon per 5. jun. 2020 kl. 20:06 av Jcs (diskusjon | bidrag) (lagt til krav-id-er)

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Skifteradioanlegg
- Tunnelradioanlegg
- Radiolinjeanlegg

2 GENERELT

TRV:07571

a) Radiosambandsnettet skal til enhver tid tilfredsstille de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt. Utstyret skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som stilles i konsesjonsvilkårene blir oppfylt. Dette gjelder alle faste-, mobile- og bærbare radiostasjoner i alle radionett som er nevnt i avsnitt 1.

TRV:07572

b) Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Dette er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer RAMS-krav

Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.

TRV:07573

c) Signal/støyforhold skal være i henhold til ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] for data- og tale/datakommunikasjon.

TRV:07574

d) Radioutstyr der Bane NOR er konsesjonsinnehaver, og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte meldinger, skal som et minimum kontrolleres årlig og rapporteres skriftlig til infrastrukturforvalter.

TRV:07575

e) Det skal for de øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser foretaes kontroll av enhetene minst hvert annet år. Resultatet skal registreres, og rapporteres skriftlig i linjen.

Årlig kontroll av bærbare og mobile enheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser skal omfatte minst følgende punkter:
- Antenne
- Batteri kapasitet
- Sendereffekt
- Frekvensavvik
- Modulasjonsnivået fra mikrofon
- Mottakerfølsomhet
- Kontroll av alle installerte kanaler

3 GSM-R

TRV:07576

De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyrer.

Gjeldende prosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere ,ATCA og DX-200 baserte plattformer i Nokia On Line Services – NOLS - «Maintenance Procedures»

Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at preventivt vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIl prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.

4 SKIFTERADIO

Skifteradiosystemet er konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog.

TRV:07577

a) Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører, skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert tjeneste.

TRV:07578

b) Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon, skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.

TRV:07579

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- alarm på utstyr
- feil som medfører at batteriet ikke holder lading.

5 TUNNELRADIO

Tunnelradioanlegg skal gi radioforbindelser i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert. I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell kritisk.

TRV:07580

a) Dersom det er feil/ alarm på utstyr skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

TRV:07581

b) Ved brudd på samband skal tiltak settes i verk og feil rettes umiddelbart.

TRV:07582

c) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- fysisk skade på antenneanlegg
- støy på talesamband.