Tele/Vedlikehold/Radioanlegg

< Tele‎ | Vedlikehold
Revisjon per 10. des. 2010 kl. 12:37 av Tnt (diskusjon | bidrag)

Innhold

1 HENSIKT OG OMFANG

1.1 Generelt

Dette kapittel beskriver de tekniske krav som er relevante for planlegging, prosjektering og bygging av GSM-R og andre radiosystemer.

Jernbaneverkets radiosystemer omfatter følgende anleggstyper:

  • GSM-R
  • Skifteradioanlegg
  • Tunnelradioanlegg
  • Radiolinjeanlegg

JBV Nett er registrert som operatør for GSM-R på det norske jernbanenettet.

1.2 Systembeskrivelse GSM-R

2 FUNKSJONELLE KRAV

2.1 Generelt

2.2 GSM-R

2.2.1 Interoperabilitet

2.2.2 Handover

2.2.3 Tilpasning til toglederområder

2.2.4 Tilpasning til lokasjonsområder (LAC-områder)

2.2.5 Tilpasning til skifteradioområder

2.2.6 Begrensninger nær grense mot Sverige

2.3 Stasjonsradioanlegg

2.4 Skifteradioanlegg

2.5 Tunnelradioanlegg

2.6 Radiolinjeanlegg

3 GRENSESNITT

3.1 Krav til grensesnitt mot eksternt utstyr

4 KRAV TIL PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, VEDLIKEHOLDBARHET OG SIKKERHET (RAMS)

4.1 Pålitelighet

4.1.1 GSM-R

4.2 Tilgjengelighet

4.2.1 GSM-R

4.2.2 Radiolinjeanlegg

4.3 Dekningsgrad

4.3.1 GSM-R

4.3.2 Tunnelradio (feltstyrke)

4.3.3 Skifteradio (feltstyrke)

5 DOKUMENTASJON

5.1 GSM-R

5.2 Tunnelradio

5.3 Andre radiosystemer enn GSM-R

5.3.1 Kommentarer til plan og kabelplan andre systemer enn GSM-R

6 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

6.1 Plassering av antennemaster, hus og annet radioutstyr

6.2 Basestasjon og antennemast

6.3 Antenner

6.4 Overpenningsvern og tilslutning av basestasjon

6.4.1 RF-overspenningsvern (Surge arrestor)

6.4.2 Linjetransformator for basestasjon

6.4.3 Linjetransformator for langlinjekabel

6.5 Krav til mobile- og bærbare radioenheter i Jernbaneverkets radionett

6.5.1 Krav til mobil enhet

6.6 Krav til overvåking

6.7 Krav til installasjon av radioanlegg som ikke er relatert til jernbane

7 GODKJENNING FOR BRUK

7.1 GSM-R

7.2 Andre systemer enn GSM-R

7.2.1 Godkjenning av mobile- og bærbare enheter

8 FREKVENSPLANER

8.1 Frekvenser for GSM-R

8.2 Frekvenser for andre systemer enn GSM-R

8.2.1 Frekvensplan for frekvensområde 450/460 MHz

8.3 Frekvensplan for radiolinjer

8.4 Frekvenser for ATC