Tele/Vedlikehold/Radioanlegg

< Tele‎ | Vedlikehold
Revisjon per 13. jan. 2021 kl. 12:30 av Aasarn (diskusjon | bidrag) (Omfang)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av følgende radiosystem:

- GSM-R
- Skifteradioanlegg
- Tunnelradioanlegg

2 Generelt

TRV:07571

a) Vedlikeholdskrav i ekomnett : Ekomnett skal vedlikeholdes så disse til enhver tid tilfredsstiller de vilkår konsesjonsmyndigheten (NKOM) har fastsatt så tilhørende utstyr og kommunikasjonsnettverk nevnt under avsnitt 1 oppfyller krav som stilles til Bane NOR som forvalter av radiospektrum.

TRV:07572

b) RAM krav til radionett: Vedlikehold av radionettet skal baseres på gjeldende RAM krav for tilgjengeligheten til togradio i GSM-R nettet. Gjeldende RAM krav er listet under Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer.

Radiosystemers tilgjengelighetskrav er underlagt de oppetidstall transmisjonssystemet til Bane NOR til enhver tid tilbyr for styring,kontroll,tale og datatrafikk.

TRV:07573

c) Kvalitetskrav til radioterminaler: Elektromagnetisk kompatibilitet skal samsvare med ETSI Rec., [ETS 300 086] for talekommunikasjon og ETSI Rec. [ETS 300 113] tale og datakommunikasjon.

TRV:07574

d) Kontroll av radioterminaler: Radioutstyr som benyttes i ekomnett der Bane NOR er konsesjonsinnehaver og som brukes til å utveksle sikkerhetsrelaterte kommunikasjon skal samsvarserklæres mot gjeldende regelverk i EØS området.

TRV:07575

e) Vedlikeholdsrutiner: Øvrige bærbare og mobile radioenheter som benytter Bane NORs radiofrekvenser skal vedlikeholdes etter gjeldende generiske arbeidsrutiner.


3 GSM-R

TRV:07576

a) Vedlikeholdsrutiner: De deler av GSM-R nettet som ikke har generiske arbeidsrutiner og som inngår i Bane NOR sitt GSM-R nett skal følge utstyrsleverandørens til en hver tid gjeldende produktspesifikke vedlikeholdsprosedyre.

Gjeldende vedlikeholdprosedyrer for kjerne og radionett komponenter oppdateres fortløpende for alle servere i Nokia On Line Services – NOLS - «Maintenance Procedures»
Vedlikeholdsaktiviteten baseres på gjeldende måltall (KPI) og understøttes av GSM-R systemets ytelseshånderingsverktøy (NetAct PM)og monitoreringsverktøy (Expandium) slik at tilstandsbasert vedlikehold kan iverksettes for å sikre RAMS krav for systemtilgjengelighet.Systemansvarlig for de forskjellige radio og kjernenett delsystemer tilpasser leverandørens retningslinjer for vedlikehold,integrerer dette i ITIL prosess flyt og utfører vedlikeholdsrutiner via HP Service Manager.

4 Skifteradio

Skifteradiosystemet benyttes av skiftepersonell som arbeider innenfor dedikerte områder som benyttes til skifting og oppstilling av tog. Skifteradio vedlikeholdes av lokal infrastrukturforvalter. GSM-R med dedikerte talegrupper er alternativ til denne sambandsformen.

TRV:07577

a) Tilstand som kan utløse vedlikeholdsaktiviteter: Dersom det er manglende kontakt mellom skiftepersonell og lokfører skal ikke systemet benyttes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon.

TRV:07578

b) Tiltak ved støy og interferens: Dersom det er støy på talesamband som kan føre til misforståelser i forbindelse med skifteoperasjon skal tiltak settes i verk og feil rettes før systemet kan tas i bruk igjen.

TRV:07579

c) Øvrige feilindikasjoner: Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - alarm på utstyr
  2. - feil som medfører at batteri på bærbare terminaler ikke har tilstrekkelig kapasitet


5 Tunnelradio

Radiodekning i tunnel for infrastrukturforvalter og nødetater ivaretas av Togradio (GSM-R) og Nødnett (TETRA) teknologi.

Tunnelradioanlegg sørger for kommunikasjon i hele tunnelens lengde for de radiosystemer som er installert i henhold til TSI-SRT.

I forbindelse med evakuering av tunnel er radiosamband for redningspersonell og kontakt med togledersentral vurdert som en sikkerhetskritisk funksjon.

TRV:07580

a) Vedlikeholdstiltak: Dersom det er feil eller alarm på utstyr som gir radiodekning i tunnel skal feilårsak identifiseres og rettes i samsvar med tjenestenivå.

TRV:07581

b) Ved brudd på samband: Tiltak og feilretting skal iverksettes og rettes umiddelbart.

TRV:07582

c) Øvrige tilstander som kan utløse vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - fysisk skade på antenneanlegg
  2. - støy på talesamband.