Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring»

[ukontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
m (KV-IKT systemer for togfremføring)
m
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
= Omfang =
+
= OMFANG =
  
Dette kapittel setter krav til vedlikehold av telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring. Bane NORs telefon- og datakommunikasjonssystem for togfremføring består av følgende anlegg:
+
Dette kapittel setter krav til vedlikehold av opptaksutstyr for taletrafikk, fastmonterte telefonanlegg i tunnel og øvrige kjøreveis-IKT systemer for togframføring.  
  
 
: - Voicelogger
 
: - Voicelogger
Linje 10: Linje 10:
 
: - Kjøreveis IKT systemer for togframføring.
 
: - Kjøreveis IKT systemer for togframføring.
  
= Generelt =
+
= GENERELT =
  
{{lærebokstoff|Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring som defineres som sikkerhetsrelaterte systemer, er gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres på sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.}}
+
{{lærebokstoff|Telefon- og enkelte KV-IKT systemer for togframføring er definert som sikkerhetsrelaterte systemer. Noen av disse kan bli gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres på sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.}}
  
  
 
a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.
 
a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.
  
b) Tilgjengeligheten for telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring bør minimum være 99,7% per toglederområde målt over et år.
+
b) RAM krav til tjenester som benytter telefon- og KV-IKT systemer for togframføring er listet under prosjektering og bygger for de respektive delsystemene.
  
{{lærebokstoff|Forutsetningen for å oppnå angitt krav til tilgjengelighet er at telekommunikasjonsanleggene styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.}}
+
{{lærebokstoff|Erfaringstall fra Bane NOR sin infrastruktur viser at RAM ytelsen til transmisjonssystemet påvirker oppetidstall for KV-IKT tjenester i stor grad.}}
  
c) Når feil oppstår i telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.
+
c) Når feil oppstår i telefon- og sikkerhetsrelaterte KV-IKT systemer for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.
  
= Voicelogger =
+
= VOICELOGGER =
  
 
{{lærebokstoff|Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.}}
 
{{lærebokstoff|Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.}}
Linje 31: Linje 31:
 
b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger
 
b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger
  
= Nødtelefonanlegg i tunneler =
+
= NØDTELEFONANLEGG I TUNNELER =
  
 
{{lærebokstoff|Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.}}
 
{{lærebokstoff|Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.}}

Revisjonen fra 5. feb. 2020 kl. 16:17

1 OMFANG

Dette kapittel setter krav til vedlikehold av opptaksutstyr for taletrafikk, fastmonterte telefonanlegg i tunnel og øvrige kjøreveis-IKT systemer for togframføring.

- Voicelogger
- Nødtelefonanlegg i tunneler
- Kjøreveis IKT systemer for togframføring.

2 GENERELT

Telefon- og enkelte KV-IKT systemer for togframføring er definert som sikkerhetsrelaterte systemer. Noen av disse kan bli gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres på sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.


a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

b) RAM krav til tjenester som benytter telefon- og KV-IKT systemer for togframføring er listet under prosjektering og bygger for de respektive delsystemene.

Erfaringstall fra Bane NOR sin infrastruktur viser at RAM ytelsen til transmisjonssystemet påvirker oppetidstall for KV-IKT tjenester i stor grad.

c) Når feil oppstår i telefon- og sikkerhetsrelaterte KV-IKT systemer for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.

3 VOICELOGGER

Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.

a) Feil avdekket på voicelogger skal rapporteres i forbindelse med månedlig stikkprøvekontroll.

b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger

4 NØDTELEFONANLEGG I TUNNELER

Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.

a) Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.

b) Tiltak bør settes i verk dersom det er

- systemalarm
- dårlig kvalitet på samband
- defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.

5 KV-IKT systemer for togframføring

a) Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.

Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.

b) RAM krav : for kjøreveis-IKT systemer som er sikkerhetsrelaterte skal RAM krav vurderes.

  1. Vurdering :Det skal vurderes og dokumenteres om sikkerhetsrelaterte KV-IKT system eventuelt kvalifiserer for driftsrutiner som er omfattet av EN 50126-1 Fase 11 - Drift,vedlikehold og ytelsesmonitorering.
Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimaliserte tjenesteleveranser for drift som er gjeldende

c) Kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.

Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.