Forskjell mellom versjoner av «Tele/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (KV-IKT systemer for togfremføring)
(Opprettet separate kravsider for TRV:07568-07570 - KV-IKT systemer for togframføring)
 
(8 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
__NUMBEREDHEADINGS__
 
 
= Omfang =
 
= Omfang =
  
Dette kapittel setter krav til vedlikehold av telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring. Bane NORs telefon- og datakommunikasjonssystem for togfremføring består av følgende anlegg:
+
Dette kapittel setter krav til vedlikehold av opptaksutstyr for taletrafikk, fastmonterte telefonanlegg i tunnel og øvrige kjøreveis-IKT systemer for togframføring.  
  
: - Voicelogger
+
: - Samtaleopptaker/Voicelogger
  
 
: - Nødtelefonanlegg i tunneler
 
: - Nødtelefonanlegg i tunneler
Linje 12: Linje 11:
 
= Generelt =
 
= Generelt =
  
{{lærebokstoff|Telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring som defineres som sikkerhetsrelaterte systemer, er gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer som skal gjøres sikkerhetsgranskede systemer skal underlegges prosedyrer som beskrevet i vedlegg.}}
+
{{lærebokstoff|Enkelte KV-IKT systemer for togframføring er definert som sikkerhetsrelaterte systemer. Noen av disse kan bli gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer og vedlikehold disse systemene er underlagt Bane NOR's styringssystem med tilhørende ITIL prosedyrer (Change Management - CM) }}
 +
{{lærebokstoff|Erfaringstall fra Bane NORs infrastruktur viser at RAM ytelsen til transmisjonssystemet påvirker oppetidstall for KV-IKT tjenester i stor grad.}}
 +
[[TRV:07561|'''''TRV:07561''''']]<br /><br />{{:TRV:07561}}
 +
[[TRV:07562|'''''TRV:07562''''']]<br /><br />{{:TRV:07562}}
 +
[[TRV:07563|'''''TRV:07563''''']]<br /><br />{{:TRV:07563}}
  
 
+
= Samtaleopptaker =
a) Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.
+
{{lærebokstoff|Samtaleopptaker/Voice-logger er et system som er tilknyttet togledersentralens talesamband og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet er sikkerhetsrelatert og viktig i forbindelse med å klarlegge kommunikasjonsprosedyrer og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.}}
 
+
[[TRV:07564|'''''TRV:07564''''']]<br /><br />{{:TRV:07564}}
b) Tilgjengeligheten for telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring bør minimum være 99,7% per toglederområde målt over et år.
+
[[TRV:07565|'''''TRV:07565''''']]<br /><br />{{:TRV:07565}}
 
 
{{lærebokstoff|Forutsetningen for å oppnå angitt krav til tilgjengelighet er at telekommunikasjonsanleggene styres over abonnentlinjer med minimum 99,95% tilgjengelighet.}}
 
 
 
c) Når feil oppstår i telefon- og datakommunikasjonssystem for togframføring, skal disse rettes umiddelbart.
 
 
 
= Voicelogger =
 
 
 
{{lærebokstoff|Voicelogger er et system som er tilknyttet togledernes telefoner og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet kan ikke direkte defineres som et sikkerhetssystem, men er viktig i forbindelse med å klarlegge at rutiner blir fulgt og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.}}
 
 
 
a) Feil avdekket på voicelogger skal rapporteres i forbindelse med månedlig stikkprøvekontroll.
 
 
b) Øvrige rutiner for vedlikehold bør tilpasses lokalt og utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger
 
  
 
= Nødtelefonanlegg i tunneler =
 
= Nødtelefonanlegg i tunneler =
  
{{lærebokstoff|Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel.}}
+
{{lærebokstoff|Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel. Denne type kommunikasjonsløsning for tunnelanlegg er under utfasing i Bane NORs infrastruktur og erstattes av mobil beredskapsdekning  ( GSM-R og Nødnettsamband ) }}
 
+
[[TRV:07566|'''''TRV:07566''''']]<br /><br />{{:TRV:07566}}
a) Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med beredskapskrav.
+
[[TRV:07567|'''''TRV:07567''''']]<br /><br />{{:TRV:07567}}
 
b) Tiltak bør settes i verk dersom det er
 
 
 
: - systemalarm
 
 
 
: - dårlig kvalitet på samband
 
 
 
: - defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.
 
  
 
= KV-IKT systemer for togframføring =
 
= KV-IKT systemer for togframføring =
 
+
[[TRV:07568|'''''TRV:07568''''']]<br /><br />{{:TRV:07568}}
a) Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.
 
 
 
 
{{lærebokstoff|Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.}}
 
{{lærebokstoff|Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.}}
 
+
[[TRV:07569|'''''TRV:07569''''']]<br /><br />{{:TRV:07569}}
b) '''RAM krav''' : for kjøreveis-IKT systemer som er sikkerhetsrelaterte skal RAM krav vurderes.
+
{{lærebokstoff|Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimaliserte tjenesteleveranser for drift som er gjeldende.}}
# '''Vurdering''' :Det skal vurderes og dokumenteres om sikkerhetsrelaterte KV-IKT system eventuelt kvalifiserer for driftsrutiner som er omfattet av EN 50126-1 Fase 11 - Drift,vedlikehold og ytelsesmonitorering.
+
[[TRV:07570|'''''TRV:07570''''']]<br /><br />{{:TRV:07570}}
 
 
{{lærebokstoff|Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimaliserte tjenesteleveranser for drift som er gjeldende}}
 
 
 
c) Kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.
 
 
 
 
{{lærebokstoff|Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering  av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.}}
 
{{lærebokstoff|Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering  av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.}}

Nåværende revisjon fra 23. des. 2020 kl. 14:16

1 Omfang

Dette kapittel setter krav til vedlikehold av opptaksutstyr for taletrafikk, fastmonterte telefonanlegg i tunnel og øvrige kjøreveis-IKT systemer for togframføring.

- Samtaleopptaker/Voicelogger
- Nødtelefonanlegg i tunneler
- Kjøreveis IKT systemer for togframføring.

2 Generelt

Enkelte KV-IKT systemer for togframføring er definert som sikkerhetsrelaterte systemer. Noen av disse kan bli gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer og vedlikehold på disse systemene er underlagt Bane NOR's styringssystem med tilhørende ITIL prosedyrer (Change Management - CM)
Erfaringstall fra Bane NORs infrastruktur viser at RAM ytelsen til transmisjonssystemet påvirker oppetidstall for KV-IKT tjenester i stor grad.

TRV:07561

a) Vedlikeholdsvindu og tilgjengelighet: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

TRV:07562

b) RAM-krav : Tilgjengelighet og oppetidskrav som kan påvirkes av vedlikeholdsaktiviteter er beskrevet i de respektive delsystemenes kapitler for prosjektering og bygging.

TRV:07563

c) Tid for feilretting - (MTTR) : Når feil oppstår i telefon- og sikkerhetsrelaterte KV-IKT systemer for togframføring, skal disse rettes umiddelbart i tråd med tjenestenivået. (SLA).


3 Samtaleopptaker

Samtaleopptaker/Voice-logger er et system som er tilknyttet togledersentralens talesamband og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet er sikkerhetsrelatert og viktig i forbindelse med å klarlegge kommunikasjonsprosedyrer og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.

TRV:07564

a) Vedlikeholdsrutiner for samtaleopptaker: Feil avdekket på samtaleopptaker/voicelogger skal rapporteres i forbindelse med generisk arbeidsrutine. (TE-VLO-0000-01)

TRV:07565

b) Vedlikeholdsaktivitet : Øvrige rutiner for vedlikehold bør utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger så dette tilfredsstiller Bane NOR's RAM krav for tjenesten.


4 Nødtelefonanlegg i tunneler

Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel. Denne type kommunikasjonsløsning for tunnelanlegg er under utfasing i Bane NORs infrastruktur og erstattes av mobil beredskapsdekning ( GSM-R og Nødnettsamband )

TRV:07566

a) Alarmer og feilmelding: Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med tjenestenivå. (SLA)

TRV:07567

b) Vedlikeholdstiltak : Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - systemalarm
  2. - dårlig kvalitet på samband
  3. - defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.


5 KV-IKT systemer for togframføring

TRV:07568

a) Styrende dokumenter fra leverandør: Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.

Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har Generiske Vedlikeholdsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.

TRV:07569

b) RAM krav : for kjøreveis-IKT systemer som er sikkerhetsrelaterte skal RAM krav vurderes.

  1. Vurdering :Det skal vurderes og dokumenteres om sikkerhetsrelaterte KV-IKT system eventuelt kvalifiserer for driftsrutiner som er omfattet av EN 50126-1 Fase 11 - Drift,vedlikehold og ytelsesmonitorering.
Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimaliserte tjenesteleveranser for drift som er gjeldende.

TRV:07570

c) Førende retningslinjer fra styringssystemet: Kjøreveis-IKT-systemer for togframføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.

Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.