Tele/Vedlikehold/Transmisjonsanlegg

< Tele‎ | Vedlikehold
Revisjon per 10. jan. 2011 kl. 14:51 av Tnt (diskusjon | bidrag) (Ny side: = OMFANG = Dette kapittel beskriver utløsende til vedlikehold av transmisjonsanlegg. Jernbaneverkets transmisjonsanlegg består av følgende anleggstyper: • SDH • PDH • Modem ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 OMFANG

Dette kapittel beskriver utløsende til vedlikehold av transmisjonsanlegg. Jernbaneverkets transmisjonsanlegg består av følgende anleggstyper:

• SDH

• PDH

• Modem

• Radiolinje/link

• Datanettverk/ router, switch og HUB

2 GENERELT

{I de fleste tilfeller vil det være sentralt plassert utstyr som monitorerer og loggfører trafikk og hendelser i moderne transmisjonsanlegg. Tilbakevendende feil og feilfunksjoner kan indikere at transmisjonsanlegget har mangler og svakheter som må utbedres.}


S a)Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

1. Tilgjengeligheten skal angis per toglederområde og bør minimum være 99,95% målt over et år.

2. Tilgjengeligheten skal beregnes fra og med abonnentgrensesnittet. Forutsetninger for dette er rerutingsmuligheter og en driftsorganisasjon som kan imøtekomme krav til kort tilkallingstid.

{Tilgjengelighet for transmisjonsanleggene må ses i sammenheng med kabelanleggene.}

3 SDH (SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

{SDH-utstyr er transmisjonsutstyr som transporterer telekommunikasjonssignaler og har høy transmisjonskapasitet. (min. 155Mbit/s) SDH-utstyret transporterer bl.a. samband for sikkerhet og togfremføring.}

a) Dersom det er brudd i samband som har med sikkerhet eller togfremføring skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav

b) Tiltak bør settes i verk dersom det

- er systemalarm på transmisjonsutstyret

- rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.

4 PDH (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

PDH-utstyr er transmisjonsutstyr tilknyttet en fiber- eller kobberkabel, eller i hver ende av en radiolinjeforbindelse og har medium til høy transmisjonskapasitet. (min. 2 Mbit/s) PDH-utstyret transporterer bl.a. samband som har med sikkerhet og togfremføring.

a) Dersom det er brudd i samband som har med sikkerhet eller togfremføring, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav

b) Tiltak bør settes i verk dersom det

- er systemalarm på transmisjonsutstyret

- rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.

5 MODEM

{Modem besørger sikker datakommunikasjon på forskjellige type kabler og har lav transmisjonskapasitet. Modemene kan bl.a. besørge transmisjon av samband som har med sikkerhet og togfremføring å gjøre.}

a) Dersom det er brudd i samband som har med sikkerhet eller togfremføring å gjøre, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav

b) Tiltak bør settes i verk dersom det

- er systemalarm på transmisjonsutstyret

- rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.

6 RADIOLINJE / LINK

{Radiolinje benyttes som transmisjonsmedium for telekommunikasjonssignaler fra punkt til punkt via radio. Radiolinjeutstyr leveres med forskjellig transmisjonskapasitet, og kan overføre både SDH- og PDH-signaler. Utstyret besørger bl.a. transmisjon av samband som har med sikkerhet og togfremføring å gjøre.}

a) Dersom det er brudd i samband som har med sikkerhet eller togfremføring å gjøre, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav

b) Tiltak bør settes i verk dersom det

- er systemalarm på transmisjonsutstyret

- rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.

7 DATANETTVERK / ROUTER, SWITCH OG HUB

{Datanettverk tar mer og mer over som bærer av transmisjonssignaler. Utstyret besørger bl.a. transmisjon av signaler som har med sikkerhet og togfremføring å gjøre.}

S a) Dersom det er brudd i samband som har med sikkerhet eller togfremføring å gjøre, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav

b) Tiltak bør settes i verk dersom det

- er systemalarm på transmisjonsutstyret

- rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.