Tidligere versjoner av Teknisk regelverk frem til 2011