Forskjell mellom versjoner av «Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Endret lenke til Tunnelpolicy og ikke bare veileder for tunnelkonsept.)
(ingen kravendring)
 
(48 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
= Hensikt og omfang =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00024'''''
 +
 +
a) '''Definisjon jernbanetunnel:''' Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00025'''''
 +
 +
b) '''Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler:''' For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se [[Bruer/Prosjektering og bygging|Bruer og konstruksjoner]].</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00026'''''
 +
 +
c) '''Normalprofil:''' Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Normalprofil_for_tunneler|normalprofil for tunneler]].</onlyinclude>
 +
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00027'''''
 +
 +
d) '''Gyldighet:''' TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].</onlyinclude>
  
= Hensikt og omfang =
+
<onlyinclude>'''''TRV:00028'''''
a) Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Vedlikehold]].
+
 +
e) '''Gyldighet:''' Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Tunneler/Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Tunneler/Vedlikehold]].</onlyinclude>
  
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
  
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelsen''}}
+
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse''
 
 
''Definisjon:'' En jernbanetunnel er definert som et byggverk som fører jernbanen i en underjordisk/undersjøisk passasje, eller en konstruksjon rundt sporet. Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m. TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m.
 
  
b) Tunneler skal prosjekteres i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1997-1:2004+NA:2008, Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering.
+
Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):
 +
* Minste tverrsnitt
 +
* Aksellast
 +
* Strekningshastighet
 +
* Plattformlengde (passasjertrafikk)
 +
* Toglengde (godstrafikk) }}
  
For en del spesifikke detaljer og tekniske løsninger er det valgt å henvise til publikasjoner og standarder.
+
= Kontroll av prosjektering og utførelse =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00029'''''
 +
 +
a) '''Kontroll av prosjektering:''' Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering, og kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.</onlyinclude>
  
Regelverket omhandler i tillegg krav til sikkerhetstiltak. Kravene legger til grunn TSI SRT som er vedtatt og gjeldende i EU fra 12.12.2014, og gjeldende i Norge fra 16.06.2015 gjennom FOR-2015-06-16-685. For utsvaring av gjeldende TSI SRT, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:00030'''''
 +
 +
b) '''Kontroll av prosjektering:''' Kontroll etter Eurokode 7 deles inn i tre geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1.</onlyinclude>
  
Alle mål som gis er fra skinnetopp for laveste skinne dersom annet ikke er angitt.
+
<onlyinclude>'''''TRV:00031'''''
 +
 +
c) '''Kontrollform- og klasser:''' Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.</onlyinclude>
  
For borede tunneler med tunnelbormaskin (TBM) henvises det til følgende internasjonale standarder og guider:
+
<onlyinclude>'''''TRV:00032'''''
 +
 +
d) '''Kontrollomfang:''' Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser.</onlyinclude>
  
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Specification for tunneling, 2010.
+
<onlyinclude>'''''TRV:00033'''''
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Closed-Face Tunneling Machines and Ground Stability - A guideline for best practice, 2005.
+
* The International Tunneling Insurance Group (ITIG): The joint code of practice for risk management of tunnel works, 2006.
+
e) '''Kontrollomfang:''' Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen.</onlyinclude>
  
For Bane NORs Tunnelpolicy, se [https://prosjekteringsveileder.jbv.no/wiki/underbygning/veiledninger/jernbanetunneler_anbefalt_konstruksjonsprinsipp Anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler]
+
<onlyinclude>'''''TRV:00034'''''
 +
 +
f)  '''Kontroll av permanent sikring:''' Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) [13] før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.</onlyinclude>

Nåværende revisjon fra 28. mai 2020 kl. 22:03

1 Hensikt og omfang

TRV:00024

a) Definisjon jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.

TRV:00025

b) Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler: For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se Bruer og konstruksjoner.

TRV:00026

c) Normalprofil: Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se normalprofil for tunneler.

TRV:00027

d) Gyldighet: TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se samsvarsliste.

TRV:00028

e) Gyldighet: Kravene i Tunneler/Prosjektering og bygging gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for Tunneler/Vedlikehold.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):

Oppgradering: Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

Fornyelse: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse

Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):

  • Minste tverrsnitt
  • Aksellast
  • Strekningshastighet
  • Plattformlengde (passasjertrafikk)
  • Toglengde (godstrafikk)

2 Kontroll av prosjektering og utførelse

TRV:00029

a) Kontroll av prosjektering: Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering, og kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

TRV:00030

b) Kontroll av prosjektering: Kontroll etter Eurokode 7 deles inn i tre geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1.

TRV:00031

c) Kontrollform- og klasser: Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

TRV:00032

d) Kontrollomfang: Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser.

TRV:00033

e) Kontrollomfang: Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen.

TRV:00034

f) Kontroll av permanent sikring: Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) [13] før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.