Forskjell mellom versjoner av «Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
m (Hensikt og omfang)
(ingen kravendring)
 
(40 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 
__NUMBEREDHEADINGS__
 +
= Hensikt og omfang =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00024'''''
 +
 +
a) '''Definisjon jernbanetunnel:''' Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.</onlyinclude>
  
= Hensikt og omfang =
+
<onlyinclude>'''''TRV:00025'''''
''Definisjon:'' En jernbanetunnel er definert som et byggverk som fører jernbanen i en underjordisk/undersjøisk passasje, eller en konstruksjon rundt sporet.  
+
 +
b) '''Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler:''' For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se [[Bruer/Prosjektering og bygging|Bruer og konstruksjoner]].</onlyinclude>
  
a) Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Normalprofil_for_tunneler|normalprofil for tunneler]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:00026'''''
 +
 +
c) '''Normalprofil:''' Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se [[Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Normalprofil_for_tunneler|normalprofil for tunneler]].</onlyinclude>
  
b) TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For utsvaring av gjeldende TSI SRT, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:00027'''''
 +
 +
d) '''Gyldighet:''' TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler|samsvarsliste]].</onlyinclude>
  
c) Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Vedlikehold]].
+
<onlyinclude>'''''TRV:00028'''''
 +
 +
e) '''Gyldighet:''' Kravene i [[Tunneler/Prosjektering og bygging|Tunneler/Prosjektering og bygging]] gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for [[Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav|Tunneler/Vedlikehold]].</onlyinclude>
  
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
{{lærebokstoff|Definisjonene for '''«oppgradering»''' og '''«fornyelse»''' er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
 
'''''Oppgradering''': Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse''
  
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelsen''
+
'''''Fornyelse''': Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse''
 
 
  
Definisjon av ytelsesparameterde (fra TSI INF):
+
Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):
 
* Minste tverrsnitt
 
* Minste tverrsnitt
 
* Aksellast
 
* Aksellast
Linje 23: Linje 33:
 
* Toglengde (godstrafikk) }}
 
* Toglengde (godstrafikk) }}
  
 +
= Kontroll av prosjektering og utførelse =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00029'''''
 +
 +
a) '''Kontroll av prosjektering:''' Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering, og kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.</onlyinclude>
  
d) Tunneler skal prosjekteres i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1997-1:2004+NA:2008, Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering.
+
<onlyinclude>'''''TRV:00030'''''
 
+
 
+
b) '''Kontroll av prosjektering:''' Kontroll etter Eurokode 7 deles inn i tre geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1.</onlyinclude>
e) Alle mål som gis er fra skinnetopp for laveste skinne dersom annet ikke er angitt.
 
 
 
  
For borede tunneler med tunnelbormaskin (TBM) henvises det til følgende internasjonale standarder og guider:
+
<onlyinclude>'''''TRV:00031'''''
 +
 +
c) '''Kontrollform- og klasser:''' Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.</onlyinclude>
  
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Specification for tunneling, 2010.
+
<onlyinclude>'''''TRV:00032'''''
* The British Tunneling Society (BTS)/Institution of Civil Engineers (ICE): Closed-Face Tunneling Machines and Ground Stability - A guideline for best practice, 2005.
+
* The International Tunneling Insurance Group (ITIG): The joint code of practice for risk management of tunnel works, 2006.
+
d) '''Kontrollomfang:''' Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser.</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:00033'''''
 +
 +
e) '''Kontrollomfang:''' Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen.</onlyinclude>
  
For Bane NORs Tunnelpolicy, se [https://prosjekteringsveileder.jbv.no/wiki/underbygning/veiledninger/jernbanetunneler_anbefalt_konstruksjonsprinsipp Anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler]
+
<onlyinclude>'''''TRV:00034'''''
 +
 +
f)  '''Kontroll av permanent sikring:''' Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) [13] før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.</onlyinclude>

Nåværende revisjon fra 28. mai 2020 kl. 22:03

1 Hensikt og omfang

TRV:00024

a) Definisjon jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.

TRV:00025

b) Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler: For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se Bruer og konstruksjoner.

TRV:00026

c) Normalprofil: Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se normalprofil for tunneler.

TRV:00027

d) Gyldighet: TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se samsvarsliste.

TRV:00028

e) Gyldighet: Kravene i Tunneler/Prosjektering og bygging gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for Tunneler/Vedlikehold.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):

Oppgradering: Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

Fornyelse: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse

Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):

  • Minste tverrsnitt
  • Aksellast
  • Strekningshastighet
  • Plattformlengde (passasjertrafikk)
  • Toglengde (godstrafikk)

2 Kontroll av prosjektering og utførelse

TRV:00029

a) Kontroll av prosjektering: Tunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering, og kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

TRV:00030

b) Kontroll av prosjektering: Kontroll etter Eurokode 7 deles inn i tre geotekniske kategorier med tilhørende kontrollnivå. Alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3. For tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2. Ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1.

TRV:00031

c) Kontrollform- og klasser: Kontrollform og kontrollklasser ved prosjektering og utførelse er gitt i Eurokode 0, NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

TRV:00032

d) Kontrollomfang: Som en del av kvalitetsplanen skal det utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser.

TRV:00033

e) Kontrollomfang: Kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen.

TRV:00034

f) Kontroll av permanent sikring: Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) [13] før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.