Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav»

(Vedlegg)
(kravskjema)
 
(28 mellomliggende revisjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 8: Linje 8:
 
Følgende krav gjelder generelt ved vedlikeholdsarbeider:
 
Følgende krav gjelder generelt ved vedlikeholdsarbeider:
  
a) Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt.
+
[[TRV:02743|'''''TRV:02743''''']]<br /><br />{{:TRV:02743}}
 +
  
b) Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. kapittel 5 [JD 510].
+
[[TRV:02744|'''''TRV:02744''''']]<br /><br />{{:TRV:02744}}
 +
  
c) Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.
+
[[TRV:02745|'''''TRV:02745''''']]<br /><br />{{:TRV:02745}}
 +
  
d) Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.
+
[[TRV:02746|'''''TRV:02746''''']]<br /><br />{{:TRV:02746}}
 +
  
#Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
+
[[TRV:02747|'''''TRV:02747''''']]<br /><br />{{:TRV:02747}}
#Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.
+
  
e) Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.
+
[[TRV:02748|'''''TRV:02748''''']]<br /><br />{{:TRV:02748}}
 +
  
f) Sideterreng som ut i fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.
+
{{lærebokstoff|Med sideterreng menes områder langs jernbanen som ikke er bearbeidet av jernbanen (naturlig terreng, jordbruksområder, boligområder m.m.).}}
 
 
{{lærebokstoff|Med sideterreng menes områder langs jernbanen som ikke er bearbeidet av jernbanen (naturlig terreng, jordbruksområder, boligområder m.m.).}}  
 
  
 
= Sporbarhet =
 
= Sporbarhet =
  
Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til underbygningen, ref. kapittel 2, avsnitt 9.2 [JD 502].
+
Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til underbygningen, ref. [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Sporbarhet|Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt Sporbarhet]].
  
 
= Vedlegg =
 
= Vedlegg =
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2204b00.pdf Vedlegg b Ras-/skred-/utglidningsrapport]
+
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2204b00.pdf Vedlegg a: Ras-/skred-/utglidningsrapport (pdf)] [https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2204b00.odt (odt)]
 
 
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2204c07.pdf Vedlegg c Generiske arbeidsrutiner]
 
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/Generiske%20arbeidsrutiner%20Underbygning%2020091116.ods Generiske arbeidsrutiner [ods]]
+
[https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php Vedlegg b: Generiske arbeidsrutiner]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/Generiske%20arbeidsrutiner%20Underbygning%2020091116.xls Generiske arbeidsrutiner [xls]]
+
[[Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Normgivende referanser|Vedlegg c: Normgivende referanser]]
  
[https://trv.jbv.no/PDF/Underbygning/522/Vedlegg/t2204d00.pdf Vedlegg d Normgivende referanser]
+
[https://trv.banenor.no/w/images/a/aa/Instruks_-_Generiske_rutiner_-_KU-BAN-0000-02_-_Fjellskj%C3%A6ring-_skr%C3%A5ning_-_Geologkontroll.pdf Vedlegg d: Veiledning for inspeksjon av fjellskjæring]

Nåværende revisjon fra 8. jan. 2021 kl. 15:38

1 Omfang

Dette kapitlet omhandler generelle tekniske krav knyttet til vedlikehold av underbygningen.

2 Generelle krav

Følgende krav gjelder generelt ved vedlikeholdsarbeider:

TRV:02743

a) Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt.


TRV:02744

b) Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.


TRV:02745

c) Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.


TRV:02746

d) Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.

  1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
  2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.


TRV:02747

e) Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.


TRV:02748

f) Sideterreng som ut i fra erfaring/lokalkunnskap eller ingeniørmessige betraktninger representerer en uakseptabel risiko (utglidning, skred, steinsprang, flom, isnedfall, trær inn mot sporet o.a.) skal registreres i BaneData, og det skal etableres et hensiktsmessig kontrollregime basert på generiske arbeidsrutiner for sideterreng fjell og/eller sideterreng løsmasse.


Med sideterreng menes områder langs jernbanen som ikke er bearbeidet av jernbanen (naturlig terreng, jordbruksområder, boligområder m.m.).

3 Sporbarhet

Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til underbygningen, ref. Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt Sporbarhet.

4 Vedlegg

Vedlegg a: Ras-/skred-/utglidningsrapport (pdf) (odt)

Vedlegg b: Generiske arbeidsrutiner

Vedlegg c: Normgivende referanser

Vedlegg d: Veiledning for inspeksjon av fjellskjæring