Underbygning/Vedlikehold/Gjerder

< Underbygning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 12. jan. 2021 kl. 13:41 av Sagtri (diskusjon | bidrag) (Etablering kravartikkel)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Kapitlet beskriver utløsende krav og tiltak for vedlikehold og fjerning av gjerder.

Hensikten er å sikre at oppsatte gjerder holdes ved like og i fullstendig stand for å tilfredsstille formålet det er gjerdet for.

Regelverket omfatter alle gjerder Bane NOR har ansvaret for og vedlikeholdet av.

2 Gjerder

TRV:02834

a) Gjerde som ikke lenger oppfyller den funksjon det skal ivareta skal utbedres og vedlikeholdes.

TRV:02835

b) Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø skal utbedres og vedlikeholdes.

  1. Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger fyller en funksjon skal det fjernes.

TRV:02836

c) Dersom et gjerde som markerer eiendomsgrense fjernes skal denne markeres med grensemerker i nødvendig utstrekning. Dette skal gjøres ved en kartforretning/grensepåvisning.

Som grunnlag for vedlikeholdet vises det til bestemmelser om funksjon og krav til plassering og utforming, som beskrevet i Underbygning/Prosjektering og bygging/Gjerder.