Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt»

[kontrollert revisjon][ukontrollert revisjon]
(Fjernet lenkeråte)
(lagt inn lenke til NS)
Linje 26: Linje 26:
 
Cxxx, Pxxx: Med bredde ≥ 2,60 m på vogner med gulvhøyde 33 cm
 
Cxxx, Pxxx: Med bredde ≥ 2,60 m på vogner med gulvhøyde 33 cm
  
Lasteprofil for strekningen:
+
Lasteprofil for strekninger er beskrevet i [http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=ns2018no:infrastruktur#lasteprofiler Network Statement]
  
UIC GC, RIV 3.2, JBV K, det normale lasteprofil, utvidet lasteprofil for 2-akslede vogner
+
Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten.}}
  
Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten.}}
 
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
  

Revisjonen fra 13. des. 2017 kl. 14:11

1 Omfang

Kapitlet omfatter funksjonskrav for

 • innskrenkninger i minste tverrsnitt
 • lagring av gjenstander langs sporet

2 Innskrenkninger i minste tverrsnitt

a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
{{{1}}}

2.1 Midlertidige innskrenkninger

a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:

 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.

3 Lagring av gjenstander

Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:


▶ a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.


▶ b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.


For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:

c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet

d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell .1.

Tabell 1: Krav til avstand
Overskriftstekst Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm