Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(Ny side: = Omfang = Kapitlet omfatter funksjonskrav for *innskrenkninger i minste tverrsnitt *lagring av gjenstander langs sporet Generiske arbeidsrutiner for innskrenkninger i minste tverrsnitt ...)
 
(utvidet lærebokstekst)
(11 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
 
= Omfang =
 
= Omfang =
  
Linje 4: Linje 5:
 
*innskrenkninger i minste tverrsnitt  
 
*innskrenkninger i minste tverrsnitt  
 
*lagring av gjenstander langs sporet
 
*lagring av gjenstander langs sporet
 
Generiske arbeidsrutiner for innskrenkninger i minste tverrsnitt er gitt i vedlegg c.
 
  
 
= Innskrenkninger i minste tverrsnitt =
 
= Innskrenkninger i minste tverrsnitt =
Linje 19: Linje 18:
 
*bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
 
*bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
  
{{lærebokstoff|Følgende profilkapasiteter forekommer for en banestrekning:
+
Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i [http://networkstatement.jbv.no Network Statement] og i infrastukturregisteret.
 
 
Konteiner- og semitrailerprofil:
 
 
 
Cxx, Pxx: Med bredde ≤ 2,55 m på vogner med gulvhøyde 118 cm
 
  
Cxxx, Pxxx: Med bredde ≥ 2,60 m på vogner med gulvhøyde 33 cm
+
{{lærebokstoff|Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).}}
  
Lasteprofil for strekningen:
 
 
UIC GC, RIV 3.2, JBV K, det normale lasteprofil, utvidet lasteprofil for 2-akslede vogner
 
 
Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten.}}
 
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
  
Linje 44: Linje 34:
 
Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:
 
Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:
  
a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.
+
{{sikkerhetskrav|a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.}}
  
b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.
+
{{sikkerhetskrav|b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.
 +
}}
  
 
For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:
 
For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:
 
  
 
c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet
 
c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet
  
d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell .1.
+
d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell 1.
 
 
Tabell 5.1 Krav til avstand
 
  
Rettlinjet spor
+
<figtable id="tab:tabell">
Indre side av kurve/ overgangskurve
+
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Ytre side av kurve/ overgangskurve
+
|+ <caption>Krav til avstand</caption>
Høyde < 600 mm
+
|-
2200 mm
+
! Overskriftstekst !! Rettlinjet spor !! Indre side av kurve/ overgangskurve !! Ytre side av kurve/ overgangskurve
2200 mm
+
|-
2200 mm
+
| Høyde < 600 mm || 2200 mm || 2200 mm || 2200 mm
Høyde 600 mm
+
|-
2200 mm
+
| Høyde 600 mm || 2200 mm || 2900 mm || 2500 mm
2900 mm
+
|}
2500 mm
+
</figtable>

Revisjonen fra 14. des. 2017 kl. 09:46

1 Omfang

Kapitlet omfatter funksjonskrav for

 • innskrenkninger i minste tverrsnitt
 • lagring av gjenstander langs sporet

2 Innskrenkninger i minste tverrsnitt

a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)

Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastukturregisteret.

Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).

2.1 Midlertidige innskrenkninger

a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:

 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.

3 Lagring av gjenstander

Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:


▶ a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.


▶ b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.


For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:

c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet

d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell 1.

Tabell 1: Krav til avstand
Overskriftstekst Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm