Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(lagt inn lenke til NS)
m (Krav-id)
 
(7 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 7: Linje 7:
  
 
= Innskrenkninger i minste tverrsnitt =
 
= Innskrenkninger i minste tverrsnitt =
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02749'''''
 +
 +
a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.
  
a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.
 
 
 
Aktuelle tiltak kan være:
 
Aktuelle tiltak kan være:
 
*sporbaksing
 
*sporbaksing
Linje 18: Linje 19:
 
*bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
 
*bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
  
{{lærebokstoff|Følgende profilkapasiteter forekommer for en banestrekning:
+
Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i [http://networkstatement.jbv.no Network Statement] og i infrastukturregisteret.</onlyinclude>
 
 
Konteiner- og semitrailerprofil:
 
 
 
Cxx, Pxx: Med bredde ≤ 2,55 m på vogner med gulvhøyde 118 cm
 
 
 
Cxxx, Pxxx: Med bredde ≥ 2,60 m på vogner med gulvhøyde 33 cm
 
 
 
Lasteprofil for strekninger er beskrevet i [http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=ns2018no:infrastruktur#lasteprofiler Network Statement]
 
  
Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten.}}
+
{{lærebokstoff|Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).}}
  
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
 
+
<onlyinclude>'''''TRV:02750'''''
 +
 
a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
 
a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
  
 
#Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.  
 
#Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.  
 
#Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 
#Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
#Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.
+
#Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.</onlyinclude>
  
 
= Lagring av gjenstander =
 
= Lagring av gjenstander =
Linje 42: Linje 36:
 
Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:
 
Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02778'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.}}
 
{{sikkerhetskrav|a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.}}
 +
</onlyinclude>
  
 +
<onlyinclude>'''''TRV:02779'''''
 +
 
{{sikkerhetskrav|b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.
 
{{sikkerhetskrav|b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.
}}
+
}}</onlyinclude>
  
 
For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:
 
For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:
  
c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet
+
<onlyinclude>'''''TRV:02751'''''
 +
 +
c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet.</onlyinclude>
  
d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell .1.
+
<onlyinclude>'''''TRV:02752'''''
 +
 +
d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell 1.
  
 
<figtable id="tab:tabell">
 
<figtable id="tab:tabell">
Linje 63: Linje 66:
 
| Høyde ≥ 600 mm || 2200 mm || 2900 mm || 2500 mm
 
| Høyde ≥ 600 mm || 2200 mm || 2900 mm || 2500 mm
 
|}
 
|}
</figtable>
+
</figtable></onlyinclude>

Nåværende revisjon fra 2. jun. 2020 kl. 13:32

1 Omfang

Kapitlet omfatter funksjonskrav for

 • innskrenkninger i minste tverrsnitt
 • lagring av gjenstander langs sporet

2 Innskrenkninger i minste tverrsnitt

TRV:02749

a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)

Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastukturregisteret.

Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).

2.1 Midlertidige innskrenkninger

TRV:02750

a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:

 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.

3 Lagring av gjenstander

Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:

TRV:02778


▶ a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.


TRV:02779


▶ b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.


For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:

TRV:02751

c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet.

TRV:02752

d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell 1.

Tabell 1: Krav til avstand
Overskriftstekst Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm