Forskjell mellom versjoner av «Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt»

[ukontrollert revisjon][kontrollert revisjon]
(lagt til lærebokstekst)
(kravskjema)
 
(8 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 7: Linje 7:
  
 
= Innskrenkninger i minste tverrsnitt =
 
= Innskrenkninger i minste tverrsnitt =
 
+
[[TRV:02749|'''''TRV:02749''''']]<br /><br />{{:TRV:02749}}
a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.
 
 
   
 
   
Aktuelle tiltak kan være:
 
*sporbaksing
 
*pigging
 
*saging
 
*strossing i heng
 
*bunnstrossing
 
*bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
 
 
Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i [http://networkstatement.jbv.no Network Statement] og i infrastukturregisteret.
 
  
{{lærebokstoff|Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).}}
+
{{lærebokstoff|Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).}}
  
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
 
== Midlertidige innskrenkninger ==
 
+
[[TRV:02750|'''''TRV:02750''''']]<br /><br />{{:TRV:02750}}
a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
 
 
 
#Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 
#Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 
#Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.
 
  
 
= Lagring av gjenstander =
 
= Lagring av gjenstander =
Linje 34: Linje 19:
 
Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:
 
Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:
  
{{sikkerhetskrav|a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.}}
+
[[TRV:02778|'''''TRV:02778''''']]<br /><br />{{:TRV:02778}}
 +
  
{{sikkerhetskrav|b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.
+
[[TRV:02779|'''''TRV:02779''''']]<br /><br />{{:TRV:02779}}
}}
+
  
 
For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:
 
For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:
  
c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet
+
[[TRV:02751|'''''TRV:02751''''']]<br /><br />{{:TRV:02751}}
 +
  
d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell 1.
+
[[TRV:02752|'''''TRV:02752''''']]<br /><br />{{:TRV:02752}}
 +
  
 
<figtable id="tab:tabell">
 
<figtable id="tab:tabell">

Nåværende revisjon fra 12. jan. 2021 kl. 10:19

1 Omfang

Kapitlet omfatter funksjonskrav for

 • innskrenkninger i minste tverrsnitt
 • lagring av gjenstander langs sporet

2 Innskrenkninger i minste tverrsnitt

TRV:02749

a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)

Profilkapasiteter for de ulike banestrekninger er gitt i Network Statement og i infrastukturregisteret.


Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten. Informasjon om profilkapasiteter i Network Statement er angitt under kapittel 3 Infrastruktur og i vedlegg. Infrastrukturregisteret refererer til "Register of Infrastructure (RINF).

2.1 Midlertidige innskrenkninger

TRV:02750

a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:

 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.

3 Lagring av gjenstander

Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:

TRV:02778

▶ a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.


TRV:02779

▶ b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.


For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:

TRV:02751

c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet.


TRV:02752

d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell 1.


Tabell 1: Krav til avstand
Overskriftstekst Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm