Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt

< Underbygning‎ | Vedlikehold
Revisjon per 4. des. 2010 kl. 20:55 av Jcs (diskusjon | bidrag) (Ny side: = Omfang = Kapitlet omfatter funksjonskrav for *innskrenkninger i minste tverrsnitt *lagring av gjenstander langs sporet Generiske arbeidsrutiner for innskrenkninger i minste tverrsnitt ...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

1 Omfang

Kapitlet omfatter funksjonskrav for

 • innskrenkninger i minste tverrsnitt
 • lagring av gjenstander langs sporet

Generiske arbeidsrutiner for innskrenkninger i minste tverrsnitt er gitt i vedlegg c.

2 Innskrenkninger i minste tverrsnitt

a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være:

 • sporbaksing
 • pigging
 • saging
 • strossing i heng
 • bunnstrossing
 • bytte av kl-komponenter (utligger m.m.)
Følgende profilkapasiteter forekommer for en banestrekning:

Konteiner- og semitrailerprofil:

Cxx, Pxx: Med bredde ≤ 2,55 m på vogner med gulvhøyde 118 cm

Cxxx, Pxxx: Med bredde ≥ 2,60 m på vogner med gulvhøyde 33 cm

Lasteprofil for strekningen:

UIC GC, RIV 3.2, JBV K, det normale lasteprofil, utvidet lasteprofil for 2-akslede vogner

Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten.

2.1 Midlertidige innskrenkninger

a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:

 1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjennelse fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.

3 Lagring av gjenstander

Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:

a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.

b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.

For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:


c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet

d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell .1.

Tabell 5.1 Krav til avstand

Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm Høyde  600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm