540 2016 Endringsartikkel 1475

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1475
Forslagsdato 12.07.2016
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.2 Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer
Forslagstekst I dag står det ikke noe om berøringssikre terminaler på autotransformatorene. Det bør være slike termineringer, spesielt fordi spenningen normalt ikke kan slås av ved tilgang til installasjonen. Følgende krav foreslås:

i) Berøringssikre terminaler: Det skal benyttes berøringssikre termineringer og kabelavslutninger for å øke sikkerheten og begrense behovet for rengjøring av gjennomføringer på autotransformatoren.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Forventes å øke tilgjenngeligheten ved at tilsyn og vedlikehold kan gjøres med spenningen påsatt: Ikke nødvendig å foreta frakobling for kl-anlegget for å få tilgang til autotransformatoren.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Mindre vedlikehold ved at isolatorgjennomføringene for autotransformatorene ikke trenger vasking i støvete miljø.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant.

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst:

i) Berøringssikre terminaler: Det skal benyttes berøringssikre termineringer og kabelavslutninger for økt sikkerhet.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:10 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:58 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:50 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:47 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres