541 2013 Endringsartikkel 599

1 Endringsinformasjon

EndringsID 599
Forslagsdato 2013-06-18 14:42:10
Forslagsstiller Tore Telstad
Klassifisering Kravendring
Bok 541
Kapittel 6
Avsnitt Alle
Forslagstekst Differensiere kontrollbehovet ved sluttkontroll etter prosjektets kompleksitet/størrelse.

Definere oppgavene til den som gjennomfører visuell kontroll.

Formalisere at alle delrapporter skal samles og at en SLUTTrapport sendes fra V-KL

Fjerne formuleringer knyttet til forbud mot å ta i bruk anleggene før alle funn er rettet

Fjerne kompetansekrav, siden de nå kun skal stå i rollekatalog


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

IR

2.2 A - tilgjengelighet

IR

2.3 M - vedlikeholdbarhet

IR

2.4 S - sikkerhet

IR

2.5 L - levetid

IR

2.6 K - kapasitet

IR

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Se sak 201210758 i JBV saksrom

2.8 Høringskommentarer

Se sak 201210758 i JBV saksrom Arbeidet er gjennomført med godt samarbeid mellom Utbygging, Bane og Teknologi i Jernbaneverket. Det endelige resultatet er omforent og bidrar til smidigere gjennomføring av sluttkontroll.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tas inn ved første revisjon av TRV.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres