542 2011 Endringsartikkel 55

1 Endringsinformasjon

EndringsID 55
Forslagsdato 2011-11-03
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Kravendring
Bok 542
Kapittel Kontaktledning/Vedlikehold/Returkrets
Avsnitt 2.3 Sugetransformator
Forslagstekst

1. For sugetransformatorer med ekspansjonstank skal oljenivå kontrolleres.

Referansedokumenter RAMS-rapport EH 20110928.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten endres ikke ved denne endringen.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved denne endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten økes ved denne endringen.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerheten for tog avvikling endres ikke men sikkerheten for vedlikeholdspersonalet økes da det ikke lenger er behov for kjemikalier med negativ innvirkning på mennesker ikke trengs å benyttes.

2.5 L - levetid

Levetiden endres ikke ved denne endringen.

2.6 K - kapasitet

Kapasiteten endres ikke ved denne endringen.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen av kravet anbefales.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres