548 2020 Endringsartikkel 2551

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2551
Forslagsdato 13.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 548 Banestrømforsyning, vedlikehold
Kapittel 9 jording
Avsnitt 6 Jordelektroder
Forslagstekst Underkrav 1 til både krav c) og d) angir at måling av overgangsmotstand bør gjøres i henhold til en av to spesifiserte prosedyrer. Det er imidlertid usikkert om våre beskrevne metoder er de eneste relevante/riktige metodene. Foreslår derfor at disse underkravene endres fra "bør" til "kan", slik at det ved planlegging kan velges andre metoder dersom det anses som mer hensiktsmessig.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedring: Andre metoder kan velges dersom de finnes mer hensiktsmessige

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Forbedring: Forbedret vedlikeholdbarhet

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen dokumenter

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen --Steinar Danielsen (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 13:40 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 13:06 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:52 (CET) OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 21:35 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:21 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 18:32 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --