550 2012 Endringsartikkel 263

1 Endringsinformasjon

EndringsID 263
Forslagsdato 2012-02-17 09:09:05
Forslagsstiller Claus Feyling
Klassifisering Kravendring
Bok 550
Kapittel 6 Lyssignaler
Avsnitt 2.1.4 Dvergsignal
Forslagstekst Gjeldende tekst:

"e) Et dvergsignal skal plasseres slik at det ubrutt er synlig på 50 meter avstand."

Forslag til ny tekst: "e) Et dvergsignal skal plasseres slik at det ubrutt er synlig på 80 meter avstand."

Årsaken til forslaget er at det ikke lå noe spesifikke undersøkelser bak "50m" den gang dette ble satt i et møte der bl.a. FEY og RHO var til stede (hos Utbygging). I ettertid har dette, på Alnabru, blitt underkjent av kjørende personale, som heller ville ha dvergen synlig på lang avstand på venstre side av sporet enn å ha den på høyre side og bare synlig i 50m. Venstre side plassering er ugunstig når det kjøres med skiftetraktor med stor motorkasse og fører på høyre side, da ser føreren ikke dvergen i det hele tatt de siste ca 30m før signalet.

På Skamarken kommer det togvarmepost i spor 43, 7,4m foran dvergen og med sidekant 2,04 fra senter spor. Dvergen er plassert 2,25m til høyre for sporet. Da vil linjen fra senter dverg til senter spor, som tangerer sidekant togvarmepost, være 80m lang. Det betyr "80m sikt" iht gjeldende metode for å berenge siktlengder.

MEN - dersom man tar hensyn til at lokfører faktisk sitter med øynene 1m til høyre for senter spor, samt at ytterste høyre punkt på nedre høyre lanterne i signalbilde Ss43 er (0,205/2+0,07/2) = ca 13,5 cm til høyre for senter dverg, så finner man at lokfører ikke ser hele Ss43 før han er ca 30m fra dvergen.

Altså: Selv om vi har plassert togvarmeposten for å få såkalt "80m siktavstand" så vil den "strenge" regnemåten gi bare ca 30m sikt. Se vedlagt figur.

Forslaget går ut på at relevante lokførere involveres og at strengere krav til sikt for dvergsignaler blir utarbeidet.

Mvh Claus Feyling

Referansedokumenter 2012-02-17 Sikt til dvergsignal.pdf

2 Vurdering av endringen

Behandling av forslaget førte ikke til en endring av krav, men en presisering.

Videre vurdering er derfor ikke gitt.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Presisering gjennomføres.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Behandling ikke nødvendig da dette ikke er en kravendring.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres