Definisjon:Åpen skinneskjøt

Skjøt mellom to skinner ved hjelp av lasker der det er mulighet for langsgående bevegelse av skinnene.