Definisjon:ATC

Automatisk togkontroll (ATC – Automatic Train Control) er et teknisk system som overfører signalinformasjon fra spor til tog og som overvåker at tog kjører etter de signaler som gis. Det skilles mellom delvis utrustet og fullt utrustet ATC.