Definisjon:Funksjonssikker kabel

Kabel med spesielt gode brannhemmende egenskaper, som sikrer strømtilførsel eller signaloverføring under brann. Henviser til IEC 60331-serien, kabel skal tilfredstille krav gitt i denne. Serien omfatter funksjonalitetskrav for forskjellige typer kabler ved et vist temperaturforhold.