Definisjon:Kabel

Sammensetning av en eller flere optiske fibrer og/eller (isolerte) ledere med en beskyttende kappe og eventuelt fyllmasse, isolerende og beskyttende materiale.
Kilde: IEC 60050-151-12-38

Merknader:

1. Kabel kan ha ett eller flere av øvrige elementer:

 • strekkelementer
 • armering
 • metallmantel
 • indre kappe
 • skjerm
 • reduksjonstråd/jordleder
 • båndering
 • rør/sporelement (for optiske fibrer)
 • rivetråd
 • fyllstreng
 • fyllmasse

2. Kabel kan være helt uten metalliske elementer(«metallfri kabel»).