Definisjon:Kabelanlegg

Alle typer kabler som er oppkoblet langs, eller i forbindelse med Jernbaneverkets infrastruktur.