Definisjon:Kabelgjennomføringer

Område hvor kabel føres gjennom annet medium som vegg, tak, fylling osv.