Definisjon:Karakteristisk impedans

Beskriver forhold mellom spenning og strøm over en uendelig lang transmisjonslinje.