Definisjon:Kjørekant

Den kant av skinnehodet på en jernbaneskinne som leder hjulflensen.