Definisjon:Kjemikalieresistens

Utvikling av toleranse eller resistens ovenfor plantevernmidler (kjemikalier).