Definisjon:Klemkraft

Den kraft som en fjær i et befestigelsessystem øver på skinnefoten.