Definisjon:Kombinasjonskurve

Kurve som er satt sammen av to eller flere ensrettede sirkelkurver med forskjellig radius.