Definisjon:Kontrollkretser

Elektriske kretser som brukes i kontrollutstyret for tilstands/posisjonskontroll.