Definisjon:Koordinat

En av et sett med tallverdier som definerer et punkts posisjon i et koordinatsystem.