Definisjon:Koordinatsystem

Sett av matematiske regler som spesifiserer hvordan koordinatene må være for entydig å kunne stedfeste punkter i rommet, i planet eller i høyden.